Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

Одиниця виміру

2013

січень - березень

січень - червень

січень - вересень

січень - грудень

Економічно активне населення1

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

606,3

612,3

615,0

609,1

працездатного віку

552,3

560,5

563,9

559,0

Рівень економічної активності населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

65,7

66,4

66,6

66,0

працездатного віку

72,0

73,1

73,5

72,9

Зайняте населення1

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

546,3

555,0

558,3

552,3

працездатного віку

492,3

503,2

507,2

502,2

Рівень зайнятості населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,2

60,1

60,5

59,9

працездатного віку

64,2

65,6

66,1

65,5

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,0

57,3

56,7

56,8

працездатного віку

60,0

57,3

56,7

56,8

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

22,6

20,6

18,3

18,0

в середньому за період, тис. осіб

22,5

22,2

21,3

20,2

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП)1:

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,9

9,4

9,2

9,3

працездатного віку

10,9

10,2

10,1

10,2

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,1

4,0

3,8

3,6

у % до населення працездатного віку

3,0

2,9

2,8

2,7

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

29,2

37,6

47,1

58,2

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

2,2

6,9

11,9

18,1

Потреба в робочій силі2

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,2

3,0

4,1

1,8

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду, осіб

10

7

4

10

Середній розмір допомоги по безробіттю2

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1012

922

928

1010

у % до відповідного періоду попереднього року

114,1

108,2

110,1

111,4

Середньооблікова кількість штатних працівників3

тис. осіб

238,2

237,4

237,7

237,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,0

12,0

19,2

26,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,6

14,2

21,5

29,4

Середньомісячна заробітна плата3

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2363

2491

2530

2561

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

110,9

110,9

110,5

109,6

___________________

1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

2  Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.