Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

Одиниця виміру

2014

січень - березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення1 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

591,0

589,9

586,3

581,4

працездатного віку

540,8

540,5

539,4

539,9

Рівень економічної активності населення1 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,4

64,3

63,9

63,4

працездатного віку

70,3

70,3

70,2

70,2

Зайняте населення1 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

525,3

526,2

522,4

514,8

працездатного віку

475,1

476,8

475,5

473,3

Рівень зайнятості населення1 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,2

57,3

56,9

56,1

працездатного віку

61,8

62,0

61,8

61,6

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

65,7

63,7

63,9

66,6

працездатного віку

65,7

63,7

63,9

66,6

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

19,2

18,9

18,3

20,0

в середньому за період, тис. осіб

19,0

19,1

19,0

18,8

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП)1:

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,1

10,8

10,9

11,5

працездатного віку

12,1

11,8

11,8

12,3

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,5

3,5

3,5

3,5

у % до населення працездатного віку

2,5

2,5

2,5

2,5

Кількість громадян, які мали статус безробітного 

за період, тис. осіб

26,9

36,0

44,1

55,1

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

3,7

8,8

13,3

18,4

Потреба в робочій силі2

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,1

2,0

2,3

1750

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду, осіб

9

9

8

11

Середній розмір допомоги по безробіттю2

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1121,0

1016

995

1103

у % до відповідного періоду попереднього року

110,8

110,1

107,2

109,3

Середньооблікова кількість штатних працівників3

тис. осіб

234,7

233,0

231,7

231,2

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,2

10,1

16,0

22,1

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

12,6

18,9

26,3

Середньомісячна заробітна плата3

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2511

2646

2709

2763

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

105,9

101,2

98,4

95,7

__________________

1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

2  Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості

3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.