Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2015

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення1

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

573,4

574,0

576,6

571,2

працездатного віку

545,8

544,6

543,4

537,5

Рівень економічної активності населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

62,8

62,9

63,1

62,5

працездатного віку

71,0

70,8

70,7

69,9

Зайняте населення1

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

505,8

508,0

511,5

506,6

працездатного віку

478,2

478,6

478,3

472,9

Рівень зайнятості населення1

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,4

55,6

56,0

55,5

працездатного віку

62,2

62,3

62,2

61,5

Безробітне населення (за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

67,6

66,0

65,1

64,6

працездатного віку

67,6

66,0

65,1

64,6

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

20,8

20,8

20,0

21,5

в середньому за період, тис. осіб

20,6

20,8

20,7

20,5

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,8

11,5

11,3

11,3

працездатного віку

12,4

12,1

12,0

12,0

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,8

3,8

3,8

3,8

у % до населення працездатного віку

2,7

2,7

2,6

2,8

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

28,3

38,0

46,5

57,9

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

3,5

8,5

12,7

17,3

Потреба роботодавців у робочій силі2

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,3

2,2

2,1

1,3

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2

на кінець звітного періоду, осіб

9

10

10

17

Середній розмір допомоги по безробіттю2

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1142

1153

1227

1343

у % до відповідного періоду попереднього року

101,9

113,5

123,4

121,7

Середньооблікова кількість штатних працівників3

тис. осіб

223,5

222,5

220,9

219,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,9

11,5

17,9

24,2

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,1

14,3

21,7

29,8

Середньомісячна заробітна плата3

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2776

2985

3102

3271

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

78,1

73,3

73,7

76,9

__________________

1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

2  Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3 Дані наведено за підсумками державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці» по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.