Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2016

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

544,1

567,2

577,6

571,3

працездатного віку

516,7

539,7

547,4

543,1

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,0

62,5

63,6

63,0

працездатного віку

67,2

70,2

71,2

70,7

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

476,1

499,6

513,4

507,6

працездатного віку

448,7

472,1

483,2

479,4

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

52,5

55,1

56,6

55,9

працездатного віку

58,4

61,4

62,9

62,4

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

68,0

67,6

64,2

63,7

працездатного віку

68,0

67,6

64,2

63,7

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

20,5

19,0

16,9

17,1

в середньому за період, тис. осіб

21,7

20,7

19,8

18,9

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

12,5

11,9

11,1

11,2

працездатного віку

13,2

12,5

11,7

11,7

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,2

3,8

3,6

3,5

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

28,9

36,7

42,4

50,6

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

3,4

7,6

10,4

13,7

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,3

2,3

2,6

1,6

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

9

8

7

11

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1447

1355

1546

1832

у % до відповідного періоду попереднього року

126,7

117,6

126,0

136,4

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

214,8

214,5

214,4

214,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,6

12,6

19,8

26,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,1

13,6

20,8

28,1

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

3450

3730

3864

4000

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

91,8

107,0

111,0

109,6

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.