Основні показники ринку праці у 2000-2016рр.

 

Економічно активне населення

у тому числі

Середня

тривалість

пошуку

роботи

безробітними

(за методо-логією МОП), місяців

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

безробітне населення
(за методологією МОП)

в серед-ньому, тис.осіб

у % до

населення

відповідної

вікової

групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до

населення

відповідної

вікової

групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед-ньому, тис.осіб

у % до

населення

відповідної

вікової

групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до

населення

відповідної

вікової

групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до

економічно

активного

населення

відповідної

вікової

групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до

економічно

активного

населення

відповідної

вікової

групи

2000

624,8

61,9

578,3

73,7

548,0

54,3

502,0

64,0

76,8

12,3

76,3

13,2

9

2001

589,8

58,7

563,8

71,5

510,1

50,8

484,1

61,4

79,7

13,5

79,7

14,1

10

2002

582,7

58,4

560,5

71,1

507,0

50,8

484,9

61,5

75,7

13,0

75,6

13,5

9

2003

575,6

58,0

545,8

69,3

502,7

50,6

473,0

60,0

72,9

12,7

72,8

13,3

9

2004

632,4

64,0

589,9

74,8

561,6

56,8

520,2

66,0

70,8

11,2

69,7

11,8

8

2005

632,5

64,2

567,3

72,3

570,6

57,9

505,6

64,4

61,9

9,8

61,7

10,9

7

2006

625,1

63,7

569,5

72,8

568,1

57,9

512,5

65,5

57,0

9,1

57,0

10,0

6

2007

623,9

64,0

567,3

72,8

570,4

58,5

513,8

65,9

53,5

8,6

53,5

9,4

5

2008

622,1

64,5

568,5

73,4

568,2

58,9

514,6

66,4

53,9

8,7

53,9

9,5

6

2009

621,8

65,3

556,2

72,2

555,2

58,3

489,6

63,6

66,6

10,7

66,6

12,0

6

2010

621,1

65,9

552,3

72,2

560,3

59,5

491,5

64,3

60,8

9,8

60,8

11,0

6

2011

614,9

65,8

546,9

72,0

553,5

59,2

485,5

63,9

61,4

10,0

61,4

11,2

6

2012

609,2

65,6

551,5

72,2

550,3

59,3

492,6

64,5

58,9

9,7

58,9

10,7

7

2013

609,1

66,0

559,0

72,9

552,3

59,9

502,2

65,5

56,8

9,3

56,8

10,2

6

2014

581,4

63,4

539,9

70,2

514,8

56,1

473,3

61,6

66,6

11,5

66,6

12,3

7

2015

571,2

62,5

537,5

69,9

506,6

55,5

472,9

61,5

64,6

11,3

64,6

12,0

6

2016

571,3

63,0

543,1

70,7

507,6

55,9

479,4

62,4

63,7

11,2

63,7

11,7

4

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1,

тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили1

Середньомісячна заробітна плата1

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна,

у % до попереднього року

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб2

2000

400,0

14,9

21,7

164

78,1

99,8

2001

372,0

18,0

24,2

220

70,7

124,2

2002

345,0

23,0

27,4

268

73,4

121,2

2003

328,1

23,0

29,8

334

91,5

117,9

2004

310,9

24,9

28,9

434

112,2

123,8

2005

303,0

24,5

29,2

602

132,9

120,4

2006

293,1

25,1

29,8

793

157,0

121,4

2007

283,8

26,4

29,9

1033

181,9

116,0

2008

276,6

25,5

31,6

1404

232,1

107,7

2009

258,0

21,9

27,5

1493

200,6

92,7

2010

254,9

22,8

27,3

1785

193,6

111,0

2011

248,8

26,9

28,4

2071

206,3

107,4

2012

247,5

23,5

27,9

2369

208,9

115,1

2013

237,6

26,0

29,4

2561

210,3

109,6

2014

231,2

22,1

26,3

2763

107,9

95,7

2015

219,8

24,2

29,8

3271

237,4

76,9

2016

214,8

26,5

28,1

4000

250,0

109,6

_______________

¹ До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

² Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року.