Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів (2006-2017 роки)

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми
зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями
природоохоронної діяльності

2006

36026,6

26527,0

1472,6

6277,0

1750,0

2007

47379,7

40,0

2488,5

2423,7

4435,4

37992,1

2008

18629,6

19,9

1171,7

2650,8

14720,5

66,7

2009

5221,4

183,7

985,2

1388,7

2657,3

6,5

2010

11507,4

1077,3

2343,5

1547,7

6538,9

2011

10285,6

23,2

2365,9

814,8

7081,7

2012

4784,1

4,5

801,2

3461,6

225,1

291,7

2013

705,0

5,1

194,0

170,5

258,0

77,4

2014

25256,7

20872,5

2280,1

2056,8

47,3

2015

17979,6

1,1

5432,9

12516,7

25,6

3,3

2016

16730,6

444,0

14812,6

1164,0

310,0

2017

14626,5

2492,8

3619,8

6336,5

2061,0

116,4