Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2018 роки)

 

Обсяги викидів діоксиду сірки

усього, тис.т

у тому числі

у розрахунку

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

на 1 особу, кг

на 1 км2 площі
Житомирської області, кг

1990

1991

1992

1993

1994

1995

10,3

10,3

7,0

346,8

1996

7,0

7,0

4,8

235,4

1997

4,3

4,3

5,0

243,1

1998

2,9

2,9

2,0

98,1

1999

3,0

3,0

2,1

100,3

2000

2,5

2,3

0,2

1,7

82,3

2001

2,2

2,0

0,2

1,5

72,1

2002

1,9

1,7

0,2

1,4

62,8

2003

2,4

2,1

0,3

1,8

81,1

2004

3,3

3,0

0,3

2,4

110,2

2005

1,6

1,3

0,3

1,2

54,1

2006

1,6

1,3

0,3

1,2

52,0

2007

1,6

0,9

0,7

1,3

55,4

2008

1,3

0,7

0,6

1,0

43,8

2009

1,2

0,6

0,6

1,0

42,2

2010

1,3

0,6

0,7

1,1

45,4

2011

1,4

0,6

0,8

1,1

47,5

2012

1,5

0,7

0,8

1,2

50,0

2013

1,9

0,9

1,0

1,5

62,1

2014

1,6

0,7

0,9

1,2

52,7

2015

1,8

1,0

0,8

1,5

61,0

2016

0,9

0,9

0,7

30,9

2017

1,0

1,0

0,8

33,8

2018

1,0

1,0

0,8

32,9

______________

1За 1990-2002рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному транспорту та виробничій техніці.

 

Обсяги викидів діоксидів азоту

усього, тис.т

у тому числі

у розрахунку

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

на 1 особу, кг

на 1 км2 площі
Житомирської області, кг

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

5,4

2,3

3,1

3,8

1,8

2001

5,4

2,2

3,2

3,9

1,8

2002

5,1

2,1

3,0

3,7

1,7

2003

6,8

2,7

4,1

5,0

2,3

2004

8,6

4,5

4,1

6,4

2,9

2005

6,7

2,2

4,5

5,0

2,2

2006

6,7

2,1

4,6

5,1

2,2

2007

9,5

2,0

7,5

7,2

3,2

2008

8,6

1,8

6,8

6,6

2,9

2009

8,4

1,7

6,7

6,5

2,8

2010

9,2

1,7

7,5

7,2

3,1

2011

9,4

1,5

7,9

7,3

3,1

2012

9,9

1,9

8,0

7,8

3,3

2013

10,8

1,7

9,1

8,6

3,6

2014

10,1

1,7

8,4

8,0

3,4

2015

9,1

1,4

7,7

7,3

3,1

2016

1,5

1,5

1,2

49,4

2017

1,6

1,6

1,3

52,3

2018

1,7

1,7

1,4

55,6

_______________

1За 1990-2002рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному транспорту та виробничій техніці.