Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році

 

Обсяги відходів І-ІV класів небезпеки

У тому числі

І-ІІІ класів небезпеки

тис.т

у % до 2014р.

тис.т

у % до 2014р.

Утворено

518,3

77,1

0,7

47,0

Спалено з метою отримання енергії

17,5

95,0

0,0

95,5

Спалено з метою теплової переробки відходів

4,9

71,1

0,0

71,7

Утилізовано

79,6

86,2

0,2

10,8

Підготовлено до утилізації

5,8

379,4

Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти 

187,4

90,0

у тому числі на спеціально обладнані звалища

144,2

94,5

Видалено іншими методами видалення

0,1

Знешкоджено

1,8

Розміщено на стихійних звалищах

0,4

Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок

0,0

Експортовано

у тому числі

 

 

 

 

для утилізації

-

для видалення

Імпортовано

Загальний обсяг відходів, накопичених у спеціально відведених місцях чи об'єктах на кінець 2015 року1

4658,8

77,6

_____________

1 Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій.