Основні показники ведення лісового господарства
у 201
3 році

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства (у фактичних цінах),
тис. грн.

Заготівля ліквідної деревини,
тис. куб. м

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини,
тис. куб. м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаготівель

усього

у т.ч. від рубок головного користування

лісоматеріали круглі

дров'яна деревина для технологічних потреб

дрова для опалення

Січень - березень

244756,8

241649,3

646,7

383,8

374,9

111,1

117,2

Січень - червень

472154,9

465535,5

1302,5

693,9

725,2

249,0

258,2

Січень - вересень

722372,9

708315,9

1997,3

1026,5

1080,0

412,3

444,1

За 2013 рік

983985,2

964833,6

2881,5

1369,5

1455,1

598,6

754,9