Основні показники ведення лісового господарства
у 201
4 році

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства (у фактичних цінах), тис. грн.

Заготівля ліквідної деревини,
тис. куб. м

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини,
тис. куб. м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаготівель

усього

у т.ч. від рубок головного користування

лісоматеріали круглі

дров'яна деревина для технологічних потреб

дрова для опалення

Січень−березень

289637,5

285863,1

703,9

460,6

412,2

112,7

153,5

Січень−червень

581196,4

576091,0

1339,2

818,6

754,6

230,5

328,5

Січень−вересень

891592,8

883419,4

2086,4

1176,8

1123,7

374,3

570,4

За 2014 рік

1244479,8

1233974,8

3026,1

1525,8

1488,9

614,4

922,8