Основні показники ведення лісового господарства
у 201
5 році

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства (у фактичних цінах), тис. грн.

Заготівля ліквідної деревини,
тис. куб. м

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини,
тис. куб. м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаготівель

усього

у т.ч. від рубок головного користування

лісоматеріали круглі

дров'яна деревина для технологічних потреб

дрова для опалення

Січень−березень

423806,2

407583,4

730,7

445,4

384,4

142,4

203,9

Січень−червень

848855,0

831385,4

1461,9

825,9

746,6

284,1

431,2

Січень−вересень

1259503,6

1240649,0

2227,6

1174,8

1094,1

454,0

679,5

За 2015 рік

1689175,5

1683142,7

3127,3

1480,8

1435,4

611,6

1080,3