Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів (2000-2017 роки)

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних
і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями
природоохоронної діяльності

2000

40248,8

4330,6

32601,8

261,4

1224,7

416,1

1414,2

2001

51199,1

4845,0

32425,4

371,4

1930,4

1135,5

10491,4

2002

54149,8

5173,8

34437,3

682,0

1696,9

1395,9

10763,9

2003

54804,4

6024,7

35736,9

799,8

3357,4

1720,8

7164,8

2004

52609,4

13783,5

32905,9

781,2

263,0

4875,7

0,1

2005

49338,3

1659,2

37848,8

1030,2

2938,8

4955,3

906,0

2006

30414,3

497,5

28240,9

1671,9

1,6

0,9

1,5

2007

27020,2

1470,7

17581,5

4878,3

2102,4

684,5

302,8

2008

35629,2

1249,1

24049,8

7030,4

2076,6

1116,6

106,8

2009

48483,0

2528,1

28552,7

14789,2

1191,8

1229,8

191,4

2010

59028,0

2361,9

34824,1

17193,7

2921,4

1487,1

239,8

2011

66941,4

1410,4

42078,3

20639,0

966,9

1695,1

151,7

2012

56887,4

3273,0

28976,5

22429,1

220,0

1877,9

110,9

2013

60870,3

3762,8

27323,7

27467,4

330,0

1941,6

44,8

2014

76641,2

8005,4

33217,9

32537,9

357,4

2509,7

12,9

2015

85783,7

1576,4

41338,5

29528,6

364,2

12812,9

163,1

2016

103306,2

2159,3

49782,0

37614,9

381,5

13265,9

102,6

2017

116922,2

1985,0

56912,1

43110,1

537,8

14236,5

140,7