Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю

в атмосферне повітря у 2012 році

 

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до

2011 року

стаціонарними джерелами

пересувними

джерелами1

Викиди забруднюючих речовин - усього,  т 

85735,5

18487,7

67247,8

98,8

у тому числі

 

 

 

 

метали та їх сполуки

16,5

16,5

115,6

метан

10403,7

10196,6

207,1

96,6

неметанові леткі органічні сполуки

8082,0

721,5

7360,5

96,8

оксид вуглецю

51346,7

1507,5

49839,2

99,2

діоксид та інші сполуки сірки

1518,2

710,9

807,3

105,2

сполуки азоту

10189,7

2113,2

8076,5

105,8

з них оксид азоту

112,3

57,9

54,4

91,4

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

4161,2

3208,7

952,5

86,9

інші

17,5

12,8

4,7

98,9

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

1,6

0,8

0,8

105,3

______________________________

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки.