Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю
в атмосферу1 у 2013 році

 

Обсяги викидів, т

усього

у тому числі

у % до 2012р.

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами

Забруднюючі речовини - усього

88451,4

17211,9

71239,5

103,2

у тому числі

 

 

 

 

метали та їх сполуки

16,7

16,7

101,1

метан

8602,0

8384,2

217,8

82,7

неметанові леткі органічні сполуки

8295,8

691,7

7604,1

102,6

оксид вуглецю

53838,0

1698,5

52139,5

104,9

діоксид та інші сполуки сірки

1873,2

905,6

967,6

123,4

сполуки азоту

11319,9

2182,8

9137,1

111,1

з них

 

 

 

 

оксид азоту

113,7

55,3

58,4

101,2

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

4487,4

3319,8

1167,6

107,8

інші

18,3

12,5

5,8

104,4

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

1,7

0,7

1,0

103,1

______________________

1 Викиди від стаціонарних та пересувних (автомобільного, залізничного, та виробничої техніки) джерел забруднення.