витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2017 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

14626,5

116922,2

Сільське, лісове та рибне господарство

А

9738,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

309,1

Переробна промисловість

С

2609,2

8447,6

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

264,1

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

6840,3

78789,4

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

7,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

125,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

636,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

11019,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

5177,0

2228,3

Освіта

P

92,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги   

Q

767,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

4497,1