Архів: 2016 2015 2014

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2017 році

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

131548,7

14626,5

2957,7

116922,2

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

4477,8

2492,8

1985,0

очищення зворотних вод

60531,9

3619,8

1088,5

56912,1

поводження з відходами

49446,6

6336,5

4,4

43110,1

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

2598,8

2061,0

1864,8

537,8

зниження шумового і вібраційного впливу

116,4

116,4

збереження біорізноманіття і середовища існування

14236,5

14236,5

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

інші напрями природоохоронної діяльності

140,7

140,7