Архів: 2015 2014

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів
за напрямами природоохоронних заходів у 2016 році

(тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

120036,8

16730,6

13105,7

103306,2

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

2603,3

444,0

2159,3

очищення зворотних вод

64594,6

14812,6

12715,7

49782,0

поводження з відходами

38778,9

1164,0

80,0

37614,9

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

691,5

310,0

310,0

381,5

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

13265,9

13265,9

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

інші напрями природоохоронної діяльності

102,6

102,6