Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів
за напрямами природоохоронних витрат у 2014 році

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них на
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

101897,9

25256,7

2246,8

76641,2

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і клімату

28877,9

20872,5

1,9

8005,4

очищення зворотних вод

35498,0

2280,1

2243,9

33217,9

поводження з відходами

34594,7

2056,8

1,0

32537,9

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

357,4

357,4

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

2557,0

47,3

2509,7

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природо-охоронного спрямування

інші напрями природоохоронної діяльності

12,9

12,9