Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів
за напрямами природоохоронних витрат у 2015 році

(тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

103763,3

17979,6

17912,7

85783,7

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

1577,5

1,1

1,1

1576,4

очищення зворотних вод

46771,4

5432,9

5394,9

41338,5

поводження з відходами

42045,3

12516,7

12516,7

29528,6

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

364,2

364,2

зниження шумового і вібраційного впливу

6,8

6,8

збереження біорізноманіття і середовища існування

12838,5

25,6

12812,9

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

0,3

0,3

інші напрями природоохоронної діяльності

159,3

3,3

156,0