Архів: 2019 2018 2017

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів
за видами економічної діяльності
(секція за КВЕД) у 2020 році

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, обсягу викидів діоксиду вуглецю

тонн

у % до 2019р.

тонн

у % до 2019р.

Усі види економічної діяльності

 

11819,4

92,8

721055,2

104,2

Сільське, лісове та рибне господарство

А

3681,7

84,3

55395,0

93,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

2375,6

96,8

25391,4

105,6

Переробна промисловість

С

3011,0

96,8

331638,3

103,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

485,2

99,2

201282,2

98,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

118,1

139,2

4669,1

105,9

Будівництво

F

74,9

91,9

485,6

70,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

233,5

173,3

8036,7

208,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1049,7

127,5

52078,2

213,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

11,7

492,8

1430,5

416,3

Фінансова та страхова діяльність

K

1,2

1,8

202,4

4,5

Операції з нерухомим майном

L

4,6

4,8

453,6

15,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

7,4

98,0

663,0

100,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

12,8

8,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

418,9

96,7

28002,0

98,2

Освіта

P

119,3

56,9

4202,2

74,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

205,9

95,8

6808,4

90,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,9

99,8

316,6

141,5

Надання інших видів послуг

S