Середні ціни продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами1
(1996-2018 роки)

(грн за т)

 

Культури зернові та зернобобові

Насіння культур олійних

Буряк цукровий

фабричний

картопля

Культури овочеві

Культури

плодові та ягідні

Сільськогосподарські тварини

(у живій вазі)

молоко

яйця,

за тис.шт

1996

168,1

268,2

42,8

250,2

285,6

89,5

937,8

199,3

122,0

1997

198,6

244,9

69,9

255,7

209,2

71,8

1019,1

214,9

127,7

1998

178,4

280,9

60,8

280,4

271,0

104,7

1446,9

279,5

119,3

1999

226,8

475,5

72,5

501,3

403,3

136,1

1620,3

325,0

143,4

2000

509,3

572,1

114,8

515,8

449,0

114,6

2237,2

515,1

201,5

2001

459,8

502,8

134,8

526,3

379,2

111,0

3746,4

582,5

215,5

2002

331,9

623,9

132,5

526,5

560,3

82,5

3134,7

501,4

167,2

2003

508,5

841,7

138,0

561,5

769,6

104,4

2835,1

633,4

184,0

2004

479,0

1118,2

131,6

459,1

1841,0

159,7

4505,5

776,7

218,5

2005

437,3

887,5

177,7

731,8

2759,0

198,6

6137,0

1076,1

233,2

2006

521,9

1124,8

192,6

904,9

2668,6

385,4

5755,8

987,4

176,9

2007

905,9

1755,9

157,2

935,7

3379,3

420,0

6083,6

1533,9

243,2

2008

856,3

1970,3

149,8

1143,3

3710,6

740,1

9134,2

1868,8

351,5

2009

815,3

2232,6

282,1

1306,4

3925,1

674,3

10137,1

1759,3

376,3

2010

1123,4

3024,4

324,9

2071,6

4308,3

909,8

9989,5

2731,6

375,7

2011

1431,5

3185,6

366,6

1576,7

4426,8

270,3

12106,5

2897,2

384,8

2012

1534,7

3556,0

350,5

1147,9

4513,0

1116,1

14316,1

2537,8

481,8

2013

1242,2

3054,1

2

1880,0

4825,4

1868,8

11820,5

3321,5

531,6

2014

1751,8

4257,0

504,6

1934,6

4245,8

24124,0

15147,2

3579,7

609,9

2015

2774,3

7331,0

2

2620,7

8085,0

18688,7

22352,7

4368,2

973,9

2016

3464,0

8615,4

641,7

2649,6

8769,0

29402,5

21431,0

5545,0

982,0

2017

3781,9

9177,6

807,2

3267,2

9039,8

2

41265,4

7160,2

1000,9

2018

4145,2

9296,8

792,5

4166,6

11050,1

46795,4

33143,6

7653,2

1376,6

_______________

1По підприємствах з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів. Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат; за 1996-2011рр. – з урахуванням дотацій.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.