Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
у січні–
вересні 2016 року

 

Січень-вересень 2016

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

11778,2

у тому числі

 

продовольчі товари

1311,6

непродовольчі товари

10466,6

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

11,1

непродовольчі товари

88,9

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

37,6

у тому числі

 

продовольчі товари

90,9

непродовольчі товари

30,9