Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
у січні–березні 2016 року

 

Січень-березень
2016

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

2947,7

у тому числі

 

продовольчі товари

318,1

непродовольчі товари

2629,6

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

10,8

непродовольчі товари

89,2

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

37,4

у тому числі

 

продовольчі товари

85,7

непродовольчі товари

31,5