Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
у січні–червні 2016 року

 

Січень-червень 2016

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

6687,2

у тому числі

 

продовольчі товари

813,0

непродовольчі товари

5874,2

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

12,2

непродовольчі товари

87,8

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

38,7

у тому числі

 

продовольчі товари

89,9

непродовольчі товари

31,7