Архів: 2017 2016 2015 2014 2013

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
у січні–вересні 201
7 року

 

Січень–вересень 2017 року

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

13616,0

у тому числі

 

продовольчі товари

1481,6

непродовольчі товари

12134,4

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

10,9

непродовольчі товари

89,1

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

35,1

продовольчі товари

93,3

непродовольчі товари

28,0