Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
(щоквартальна інформація)

 

Обсяг оптового товарообороту за січень-березень 2014, млн.грн

У тому числі

Питома вага, %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва,%

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

По регіону

921,7

320,6

601,1

34,8

65,2

71,8

84,0

65,3