Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
за січень–вересень 2015 року

 

Січень-вересень
2015р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн.

5037,1

у тому числі

 

продовольчі товари

1469,8

непродовольчі товари

3567,3

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

29,2

непродовольчі товари

70,8

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

76,9

у тому числі

 

продовольчі товари

89,8

непродовольчі товари

71,6