Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
за січень–березень 2015 року

 

Січень-березень
2015р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн.

1393,5

у тому числі

 

продовольчі товари

420,3

непродовольчі товари

973,2

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

30,2

непродовольчі товари

69,8

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

75,6

у тому числі

 

продовольчі товари

88,8

непродовольчі товари

69,9