Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
за січень–червень 2015 року

 

Січень-червень
2015р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн.

3158,4

у тому числі

 

продовольчі товари

952,8

непродовольчі товари

2205,6

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

30,2

непродовольчі товари

69,8

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

76,5

у тому числі

 

продовольчі товари

89,4

непродовольчі товари

70,9