Архів: 2016-1990

Основні показники роздрібної торгівлі1

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, млн.грн

Питома вага

у роздрібному товарообороті, %

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

роздрібної торгівлі

(у порівнянних цінах)

до попереднього року, %

Наявність об'єктів роздрібної торгівлі підприємств

на кінець року, од

У тому числі

продовольчих
товарів

непродовольчих
товарів

магазини

об'єкти торгівлі
напівстаціонарні2

2017

12381,5

39,0

61,0

106,2

1284

1072

212

_____________

1 Дані наведено щодо підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).