Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств (1999-2017рр.)   06.08.2018

Структура сукупних витрат (1999-2017рр.)   06.08.2018

Структура сукупних ресурсів (1999-2017рр.)   06.08.2018

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2017рр.) 13.11.2018

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2017рр.) 13.11.2018

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2017рр.)   06.08.2018

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування 21.03.2017

Методологічні пояснення