Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств (1999-2016рр.)   08.08.2017

Структура сукупних витрат (1999-2016рр.)   08.08.2017

Структура сукупних ресурсів (1999-2016рр.)   08.08.2017

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2016рр.) 14.11.2017

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2016рр.) 14.11.2017

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2016рр.)   08.08.2017

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування 21.03.2017

Методологічні пояснення