Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні 2019 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня 2018р.

тис.дол. США

у % до січня 2018р.

Усього   

59681,4

111,5

44699,9

130,5

14981,5

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя      

516,8

85,6

196,8

45,9

320,0

Бельгiя   

265,5

102,1

357,9

936,8

–92,4

Бiлорусь   

4879,0

110,4

4915,8

195,9

–36,8

Болгарiя    

726,3

111,8

94,9

36,5

631,4

Велика Британія    

815,7

172,8

472,5

391,0

343,2

Данiя       

656,7

156,7

311,9

61,2

344,8

Єгипет    

3051,2

459,7

7,9

3043,3

Iзраїль   

754,9

134,9

42,7

36,5

712,2

Iспанiя    

1706,0

73,8

451,8

133,1

1254,2

Iталiя      

2563,9

110,8

2918,4

72,0

–354,5

Китай     

3117,9

542,7

12736,2

337,9

–9618,3

Литва     

1108,4

118,0

591,1

496,9

517,3

Молдова, Республіка    

566,4

88,9

43,2

65,2

523,2

Нiдерланди   

3268,5

250,9

388,9

123,3

2879,6

Нiмеччина  

15787,9

142,7

4136,5

75,9

11651,4

Польща    

5931,2

92,3

4287,5

102,4

1643,7

Росiйська Федерацiя  

1194,8

62,4

1029,0

91,2

165,8

Румунiя     

2046,4

69,7

501,2

110,7

1545,2

США        

238,6

47,5

508,6

217,8

–270,0

Таїланд    

655,3

470798,2

81,4

399,7

573,9

Тунiс         

37,3

24,8

486,1

12806,0

–448,8

Туреччина 

1104,7

37,9

488,1

64,3

616,6

Угорщина   

1805,7

107,5

6180,5

122,0

–4374,8

Фiнляндiя 

282,8

154,3

257,1

74,2

25,7

Францiя       

439,4

115,7

130,6

48,5

308,8

Чехія           

698,3

47,6

868,2

211,1

–169,9

Швейцарiя  

1610,1

80,6

154,4

19,8

1455,7

Швецiя       

391,3

71,5

210,5

34,6

180,8