Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні
березні 2019 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–березня 2018р.

тис.дол. США

у % до
січня–березня 2018р.

Усього 

181491,8

102,2

136052,1

124,2

45439,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

1479,7

76,7

861,8

45,2

617,9

Алжир

1478,8

1523,8

11,3

1467,5

Бельгiя

1333,2

115,6

538,5

598,1

794,7

Бiлорусь

15367,7

111,1

14018,1

188,6

1349,6

Болгарiя

1940,7

107,9

324,8

81,6

1615,9

Велика Британія

2718,6

156,8

1147,4

73,8

1571,2

Вiрменiя

1206,0

209,2

1206,0

Грецiя

2064,9

202,0

227,9

395,9

1837,0

Данiя

1793,0

116,0

2332,2

95,8

–539,2

Єгипет

7210,6

112,4

271,5

169,2

6939,1

Iзраїль

1980,2

68,8

138,9

59,4

1841,3

Iспанiя

2811,1

66,3

1366,4

107,0

1444,7

Iталiя

8041,8

106,0

7674,3

77,8

367,5

Казахстан

1809,3

320,9

86,2

188,0

1723,1

Китай

6995,9

287,7

35551,6

347,4

–28555,7

Корея, Республiка

1405,3

138,5

332,0

452,4

1073,3

Литва

3568,2

131,8

1902,4

454,0

1665,8

Молдова, Республіка

2531,5

98,5

346,7

142,1

2184,8

Нiдерланди

6549,9

101,9

1364,5

103,5

5185,4

Нiмеччина

43915,3

121,2

12272,3

75,7

31643,0

Польща

22101,4

109,5

13426,5

100,0

8674,9

Росiйська Федерацiя

4462,8

60,5

3990,1

105,2

472,7

Румунiя

6822,3

66,5

1915,1

95,7

4907,2

Словаччина

1450,6

127,2

559,7

37,9

890,9

США

647,7

72,5

1272,9

94,3

–625,2

Тунiс

278,2

88,1

1401,4

12537,6

–1123,2

Туреччина

2971,6

33,9

2018,1

65,2

953,5

Угорщина

4655,9

97,2

18635,1

120,8

–13979,2

Узбекистан

3117,5

1754,1

459,7

276,3

2657,8

Фiнляндiя

753,6

74,3

1189,5

81,6

–435,9

Францiя

1239,6

117,1

891,5

87,3

348,1

Чехія

3043,9

65,1

2910,5

94,6

133,4

Швейцарiя

3957,9

102,4

879,6

33,8

3078,3

Швецiя

1322,7

97,8

677,6

49,4

645,1