Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні
травні 2019 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–травня 2018р.

тис.дол. США

у % до
січня–травня 2018р.

Усього 

310662,8

108,7

231750,3

117,5

78912,5

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя    

3256,2

88,3

1551,1

46,9

1705,1

Алжир    

5752,2

1127,8

11,3

5740,9

Бельгiя    

2555,8

162,7

1489,4

396,7

1066,4

Бiлорусь  

29852,6

136,2

36578,2

117,1

–6725,6

Болгарiя  

3270,6

95,6

429,5

76,3

2841,1

Велика Британія  

3553,9

144,3

2002,6

82,7

1551,3

Вiрменiя   

2141,3

219,8

1,6

11,4

2139,7

Грецiя   

2922,4

170,3

271,7

236,9

2650,7

Данiя    

3428,4

108,8

3505,3

64,6

–76,9

Єгипет  

9049,3

131,1

350,4

97,0

8698,9

Iзраїль  

4784,9

106,5

212,6

57,5

4572,3

Iспанiя   

3446,7

71,8

1795,3

108,8

1651,4

Iталiя    

13234,2

107,0

13248,2

79,4

–14,0

Казахстан    

2238,8

199,2

202,6

132,6

2036,2

Китай         

15510,1

338,3

46247,0

296,0

–30736,9

Корея, Республiка

1932,3

112,7

530,0

331,5

1402,3

Литва     

6347,8

137,5

2574,0

276,8

3773,8

Молдова, Республіка 

4591,1

91,6

639,1

158,2

3952,0

Нiдерланди

8994,5

104,3

2651,9

84,7

6342,6

Нiмеччина  

69898,9

121,1

19577,7

85,6

50321,2

Польща      

33949,5

108,4

24300,7

103,8

9648,8

Росiйська Федерацiя  

8730,3

57,1

6831,8

107,0

1898,5

Румунiя      

9831,1

61,4

3184,3

85,9

6646,8

Словаччина

2353,4

156,6

1370,4

78,4

983,0

США            

961,7

93,3

2905,8

112,0

–1944,1

Тунiс          

334,4

91,2

2345,9

12103,8

–2011,5

Туреччина  

10234,9

72,8

3759,6

79,5

6475,3

Угорщина   

7764,8

101,9

31834,1

125,4

–24069,3

Узбекистан 

3721,6

693,2

670,9

278,6

3050,7

Фiнляндiя  

1509,5

95,2

2640,0

96,2

–1130,5

Францiя    

1915,4

125,0

1461,1

55,7

454,3

Чехія        

5614,4

63,6

5346,3

135,1

268,1

Швейцарiя

6569,1

110,1

1598,4

47,4

4970,7

Швецiя     

1920,8

84,1

1305,0

60,0

615,8