Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Житомирської області
у І кварталі 20
20 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
І кварталу 2019р.

тис.дол. США

у % до
І кварталу 2019р.

Усього

21276,3

95,1

2106,0

38,3

19170,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрія

9761,0

89,5

к

к

к

Данія

72,8

174,8

121,2

150,2

–48,4

Ізраїль

789,8

76,8

789,8

Італія

968,7

206,9

159,4

11146,2

809,3

Канада

к

к

к

Литва

322,2

95,4

к

к

к

Мальта

к

к

к

Нідерланди

1374,9

139,3

к

к

к

Німеччина

2347,3

101,9

227,0

74,7

2120,3

Польща

1253,9

299,9

486,9

135,9

767,0

Російська Федерація

416,3

71,9

30,4

124,8

385,9

Румунія

к

к

к

к

к

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

609,5

139,3

154,5

220771,4

455,0

США

265,6

99,4

к

к

к

Чехія

5,2

9,1

61,8

276,0

–56,6

Швейцарія

7,7

60,4

259,7

87,4

–252,0

___________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.