Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Житомирської області
у І півріччі 20
20 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
І півріччя 2019р.

тис.дол. США

у % до
І півріччя 2019р.

Усього

36540,2

79,4

4856,9

40,4

31683,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрія

15981,3

75,4

к

к

к

Болгарія

10,9

11,2

к

к

к

Данія

179,9

154,6

164,2

83,4

15,7

Естонія

202,3

52,0

91,7

3513,8

110,6

Ізраїль

1525,8

82,8

1525,8

Італія

1589,1

169,3

175,1

252,6

1414,0

Канада

к

к

к

к

к

Литва

543,1

72,6

555,9

2910,4

–12,8

Мальта

к

к

к

Нідерланди

2635,7

128,4

785,4

428,9

1850,3

Німеччина

4078,6

87,0

344,5

65,7

3734,1

Польща

1777,3

162,8

836,0

104,9

941,3

Російська Федерація

736,4

59,7

51,5

43,5

684,9

Румунія

к

к

к

к

к

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

1018,9

104,1

281,4

2612,6

737,5

США

504,7

97,0

66,5

94,3

438,2

Узбекистан

к

к

к

к

к

Фінляндія

к

к

370,8

93,8

к

Чехія

40,3

10,9

83,2

78,9

–42,9

Швейцарія

34,5

128,7

544,5

92,0

–510,0

___________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.