Товарна структура зовнішньої торгівлі Житомирської області
у січні 2020 року

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
січня 2019р.

у % до
загального обсягу

тис.дол. США

у % до
січня 2019р.

у % до
загального обсягу

Усього

60015,7

100,5

100,0

39076,6

99,8

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

І. Живі тварини, продукти тваринного походження

599,6

116,1

1,0

486,9

212,5

1,2

ІІ. Продукти рослинного походження

15618,3

93,1

26,0

2100,2

205,2

5,4

з них

 

 

 

 

 

 

10 зернові культури

12175,2

93,7

20,3

10,1

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

3175,4

103,3

5,3

153,6

1120,9

0,4

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

366,0

90,1

0,6

54,6

85,2

0,1

ІV. Готові харчові продукти

642,6

55,8

1,1

781,8

182,8

2,0

V. Мінеральні продукти

1814,8

221,5

3,0

3989,7

84,7

10,2

25 сіль; сірка; землі та каміння

736,4

115,4

1,2

326,5

102,9

0,8

26 руди, шлак та зола

1078,4

595,5

1,8

27 палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки

3663,2

83,3

9,4

VІ. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

122,8

522,3

0,2

1716,0

81,3

4,4

з них

 

 

 

 

 

 

32 екстракти дубильні

1,2

133,2

0,0

670,4

108,5

1,7

VІІ. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

278,3

41,1

0,5

3514,7

82,4

9,0

39 пластмаси, полімерні матеріали

97,2

35,9

0,2

2414,8

81,8

6,2

40 каучук, гума

181,1

44,6

0,3

1099,9

83,7

2,8

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

753,4

177,4

1,3

322,3

113,1

0,8

ІХ. Деревина і вироби з деревини

9002,5

103,1

15,0

829,0

141,2

2,1

Х. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

1733,0

83,4

2,9

1103,5

104,6

2,8

з них

 

 

 

 

 

 

47 маса з деревини  

664,0

165,6

1,7

48 папір та картон

1732,2

83,7

2,9

428,7

66,5

1,1

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

5624,2

104,2

9,4

3433,8

84,6

8,8

з них

 

 

 

 

 

 

52 бавовна

7,1

55,7

0,0

1481,4

93,8

3,8

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

4423,8

113,2

7,4

4,2

66,2

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

963,6

80,4

1,6

181,9

45,9

0,5

ХІІ. Взуття, головні убори, парасольки

422,4

150,9

0,7

165,8

8,4

0,4

ХІІІ. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

3945,4

139,6

6,6

1627,0

122,9

4,2

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

1351,5

162,3

2,3

67,0

82,5

0,2

69 керамiчнi вироби

1283,1

102,1

2,1

1335,7

128,7

3,4

70 скло та вироби із скла

1310,8

177,8

2,2

224,3

109,4

0,6

XІV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

62,1

3609,9

0,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

3669,5

115,2

6,1

1566,9

101,7

4,0

з них

 

 

 

 

 

 

73 вироби з чорних металів

3149,0

101,9

5,2

446,2

88,9

1,1

XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання

14342,5

91,6

23,9

12044,1

109,4

30,8

84 реактори ядерні, котли, машини

2412,2

113,3

4,0

4878,6

109,4

12,5

85 електричні машини

11930,3

88,2

19,9

7165,6

109,4

18,3

XVIІ. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

19,3

143,1

0,0

4048,9

111,7

10,4

з них

 

 

 

 

 

 

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

19,3

148,6

0,0

4010,9

110,7

10,3

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

1,2

235,7

0,0

167,1

67,1

0,4

XX. Різні промислові товари

1060,0

146,7

1,8

1062,1

178,9

2,7

з них

 

 

 

 

 

 

94 меблі

1019,6

146,9

1,7

233,0

175,8

0,6

95 іграшки

24,1

0,0

606,1

491,5

1,6

_______________

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.