Архів: 2017

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Житомирській області
за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.04.

тис.дол. США

у % до
загального підсумку

тис.дол. США

у % до
загального підсумку

Усього

227035,9

100,0

236064,6

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

20018,4

8,8

20899,9

8,9

Промисловість

181751,3

80,1

189351,6

80,2

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

7883,3

3,5

9718,3

4,1

переробна промисловість

173015,3

76,2

178730,8

75,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

2

2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

5514,7

2,4

5522,6

2,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5963,8

2,6

6250,6

2,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1043,1

0,5

1083,4

0,5

Операції з нерухомим майном

10465,5

4,6

10589,0

4,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

124,5

0,1

131,1

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1914,7

0,8

1973,7

0,8

Інші види економічної діяльності

239,9

0,1

262,7

0,1

____________

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).