Архів: 2018 2017

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Житомирській області
за видами економічної діяльності у 2018
році1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

тис.дол. США

у % до
загального підсумку

тис.дол. США

у % до
загального підсумку

Усього

226816,6

100,0

237435,5

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

20018,4

8,8

21237,1

8,9

Промисловість

181876,0

80,2

191939,2

80,8

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

7883,3

3,5

7189,4

3,0

переробна промисловість

173140,0

76,3

183884,7

77,4

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

*

*

*

*

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

*

*

*

*

Будівництво

5329,8

2,3

5319,8

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5963,8

2,6

5191,0

2,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1043,1

0,5

1280,3

0,5

Операції з нерухомим майном

10465,5

4,6

10392,9

4,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

124,5

0,1

125,7

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1914,7

0,8

1852,1

0,8

Інші види економічної діяльності

80,8

0,1

97,4

0,1

____________

1 Дані на 31.12.2018 є попередніми.

* Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.