Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Житомирській області
за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

тис.дол. США

у % до
загального підсумку

тис.дол. США

у % до
загального підсумку

Усього

216266,4

100,0

229999,0

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

18873,4

8,7

19932,0

8,7

Промисловість

171244,4

79,2

183566,9

79,8

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9104,3

4,2

9041,1

3,9

переробна промисловість

158360,8

73,2

170329,8

74,1

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

2

2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

5485,8

2,5

5514,7

2,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6680,1

3,1

7184,0

3,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

789,8

0,4

1043,1

0,5

Операції з нерухомим майном

10506,8

4,9

10443,6

4,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

732,9

0,3

160,1

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1714,4

0,8

1914,7

0,8

Інші види економічної діяльності

238,8

0,1

239,9

0,1

____________

1 Дані на 31.12.2017 є попередніми.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.