background="title.gif" lang=UK link=blue vlink=purple>

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Житомирської області
у 2017 році

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Усього

53749,2

12430,1

11861,2

13963,5

15494,4

13041,7

1939,8

2769,2

2738,0

5594,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австрія

16978,2

1

1

1

4979,7

621,4

1

446,0

1

Білорусь

169,0

1

1

92,1

65,4

224,8

1

1

71,8

89,7

Велика Британія

1251,5

294,4

297,4

292,5

367,3

112,9

1

1

Грузія

3,5

1,2

1

1,3

1

1409,2

1

1

205,2

1

Данія

346,1

1

72,3

1

1

75,8

1

1

1

1

Ізраїль

5354,7

973,6

1186,0

1287,0

1908,1

1

1

1

Іспанія

1

1

1

247,1

1

1

1

1

Італія

2213,2

457,5

504,5

671,0

580,2

414,7

8,3

142,6

33,5

230,4

Канада

427,3

1

54,6

1

1

1

1

1

1

1

Латвія

239,8

21,5

1

1

100,6

1

1

1

1

1

Литва

572,4

145,0

82,5

107,2

237,7

1

1

1

1

1

Молдова, Республіка

949,9

1

473,6

473,7

1

28,1

1

1

1

Нідерланди

3323,1

594,9

662,1

929,7

1136,4

161,5

73,2

1

43,1

1

Німеччина

8641,4

2209,8

1851,0

2403,4

2177,3

933,3

212,8

302,4

201,5

216,6

Об’єднані Арабські Емірати

1

1

1

1

3094,5

1

1

1

1

Польща

994,1

219,5

237,5

249,6

287,6

978,9

345,7

145,0

232,2

256,1

Російська Федерація

2481,1

585,9

654,0

642,5

598,7

181,4

27,5

42,3

41,3

70,5

Румунія

6491,1

1744,7

1170,9

1

1

1

1

1

1

1

США

1091,3

319,5

338,7

201,7

231,4

1

1

1

1

1

Туреччина

12,8

1

1

4,7

7,2

210,8

1

1

159,2

Чехія

229,6

57,5

72,1

65,4

34,7

149,6

23,2

1

1

1

Швейцарія

40,5

21,6

1

1

2016,9

405,0

670,6

414,7

526,6

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.