Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у 2020 ро
ці

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
2019

тис.дол. США

у % до

2019

Усього

681454,1

94,8

528495,7

93,0

152958,4

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя  

6983,7

89,6

5487,9

118,2

1495,8

Бельгiя  

8976,0

96,9

2531,4

100,3

6444,6

Бiлорусь  

28841,8

53,0

70622,3

67,5

–41780,5

Болгарiя  

8064,4

96,3

2245,0

232,5

5819,4

Грецiя   

6297,5

115,8

568,8

107,7

5728,7

Данiя    

8775,5

98,3

8568,6

88,2

206,9

Єгипет   

12541,0

86,8

1224,1

192,9

11316,9

Iзраїль    

8219,4

95,0

97,5

18,8

8121,9

Iспанiя    

12487,8

231,3

4239,4

104,8

8248,4

Iталiя   

23234,6

76,1

33102,0

101,9

–9867,4

Китай  

46519,1

114,8

60172,2

95,4

–13653,1

Латвiя   

2186,4

78,6

3449,8

211,6

–1263,4

Литва    

9754,7

76,1

4918,1

113,8

4836,6

Нiдерланди

26823,1

127,5

7631,5

139,8

19191,6

Нiмеччина

161731,9

95,1

54572,5

110,3

107159,4

Польща   

70176,1

94,4

66225,3

82,9

3950,8

Республіка Молдова 

14984,4

112,9

465,5

29,4

14518,9

Росiйська Федерацiя

35781,3

115,4

13563,6

87,3

22217,7

Румунiя 

26650,1

109,9

5246,9

70,4

21403,2

Словаччина

4549,8

103,3

2001,6

50,9

2548,2

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

5021,2

69,7

9711,2

103,1

–4690,0

США 

2247,7

104,0

12874,8

150,4

–10627,1

Туреччина

32620,5

134,8

21626,3

190,1

10994,2

Угорщина 

12329,4

77,1

82824,6

104,6

–70495,2

Узбекистан

5985,7

90,5

1784,1

115,3

4201,6

Фiнляндiя 

3520,2

93,4

4381,7

65,0

–861,5

Францiя   

6035,1

124,6

6930,6

104,7

–895,5

Чехія    

15188,4

96,2

7003,7

60,4

8184,7

Швейцарiя

11334,3

86,9

6167,9

175,7

5166,4

Швецiя  

2178,2

57,9

3449,6

73,5

–1271,4