Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні–серпні 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–серпня 2016

тис.дол. США

у % до
січня–серпня 2016

Усього          

381972,1

125,4

292213,0

146,2

89759,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

4093,9

213,7

1351,8

52,7

2742,1

Азербайджан

4032,4

210,5

632,9

387,2

3399,5

Банґладеш

5337,8

192,9

43,8

5294,0

Бельґiя

4591,9

258,9

1796,4

56,7

2795,5

Бiлорусь

38073,0

175,5

80037,1

295,8

–41964,1

Болгарiя

4043,4

170,0

675,6

213,7

3367,8

Велика Британія

4759,7

83,2

1936,5

119,0

2823,2

Єгипет

5398,4

105,7

1431,7

271,0

3966,7

Iзраїль

4969,3

125,6

359,7

109,2

4609,6

Iспанiя

6614,5

119,3

2894,2

92,0

3720,3

Iталiя

17877,1

112,3

20511,9

105,6

–2634,8

Китай

2917,8

52,3

14913,1

144,2

–11995,3

Корея, республiка

7906,2

1493,0

221,1

63,1

7685,1

Литва

5643,1

102,0

1476,0

244,9

4167,1

Молдова, республіка

6793,0

112,4

616,1

146,1

6176,9

Нiдерланди

11833,2

197,5

6133,9

137,0

5699,3

Нiмеччина

63675,1

199,4

35601,9

118,5

28073,2

Польща

49229,2

128,1

29923,2

105,2

19306,0

Росiйська Федерацiя

23124,9

79,4

14853,2

116,2

8271,7

Румунiя

18725,4

68,1

4478,9

102,2

14246,5

Туреччина

18741,7

90,8

6039,7

90,3

12702,0

Угорщина

10119,7

137,4

28329,3

492,6

–18209,6

Францiя

2904,5

50,9

7595,0

119,8

–4690,5

Чехія

3165,8

141,6

6730,3

186,3

–3564,5

Швейцарiя

9815,6

90,1

2868,3

50,8

6947,3