Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні–жовтні 2018 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–жовтня 2017

тис.дол. США

у % до
січня–жовтня 2017

Усього

555354,3

114,0

426789,9

113,1

128564,4

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

6689,6

126,8

5374,3

233,4

1315,3

Бельгiя

6653,0

116,2

1570,5

81,8

5082,5

Бiлорусь

40979,8

86,5

86462,2

89,6

–45482,4

Болгарiя

6347,1

127,2

1130,0

153,1

5217,1

Велика Британія

5275,0

97,1

4674,3

169,9

600,7

Данiя

6504,8

137,8

9164,0

229,8

–2659,2

Єгипет

8697,0

153,4

940,3

58,7

7756,7

Iзраїль

7372,6

126,8

604,4

124,5

6768,2

Iспанiя

5872,2

85,7

4181,1

128,8

1691,1

Iталiя

23372,5

104,6

31012,3

115,9

–7639,8

Китай

11728,5

290,6

49205,7

179,3

–37477,2

Литва

10491,1

142,8

1856,2

104,6

8634,9

Молдова, Республіка

9980,5

112,4

749,6

105,6

9230,9

Нiдерланди

17117,7

114,2

5501,5

81,8

11616,2

Нiмеччина

114130,5

138,4

42208,2

100,5

71922,3

Польща

64871,2

106,0

45191,5

124,1

19679,7

Росiйська Федерацiя

35425,7

115,5

15044,8

80,1

20380,9

Румунiя

30031,1

125,0

7789,3

118,8

22241,8

США

1586,1

128,7

5066,4

164,6

–3480,3

Туреччина

20290,7

81,1

8885,9

103,4

11404,8

Угорщина

13626,5

99,3

48662,1

130,6

–35035,6

Фiнляндiя

2990,0

149,2

5051,3

120,4

–2061,3

Францiя

5233,5

120,4

4804,7

55,7

428,8

Чехія

16201,1

371,1

9709,3

84,4

6491,8

Швейцарiя

10702,3

84,8

5107,8

132,9

5594,5