Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у 2018 році

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2017р.

тис.дол. США

у % до 2017р.

Усього

661892,9

112,2

531951,1

118,2

129941,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

7307,5

121,1

7609,6

232,7

–302,1

Бельгiя

7964,7

132,0

2079,0

96,1

5885,7

Бiлорусь

48148,2

88,4

123739,1

113,4

–75590,9

Болгарiя

7460,1

121,9

1273,7

151,6

6186,4

Велика Британія

7213,8

112,1

5282,6

152,4

1931,2

Данiя

7602,8

125,2

10367,4

203,1

–2764,6

Єгипет

9356,2

144,8

1158,1

61,7

8198,1

Iзраїль

8351,7

91,0

691,6

121,3

7660,1

Iспанiя

6477,8

87,2

4598,1

131,4

1879,7

Iталiя

27604,0

100,7

35746,9

107,2

–8142,9

Китай

15099,6

285,2

60141,5

170,8

–45041,9

Литва    

12562,4

143,4

2574,9

114,2

9987,5

Молдова, Республіка

12559,0

116,5

921,6

94,2

11637,4

Нiдерланди

20238,2

113,5

5700,3

76,8

14537,9

Нiмеччина

143168,7

140,4

50229,3

100,5

92939,4

Польща

77230,1

108,0

52862,1

123,0

24368,0

Росiйська Федерацiя

40625,8

110,6

18546,0

84,1

22079,8

Румунiя

34293,2

116,4

9192,7

110,9

25100,5

США

1756,4

90,7

6648,1

185,5

–4891,7

Туреччина

22873,3

71,8

10805,7

108,1

12067,6

Угорщина

16175,7

98,8

60287,1

133,3

–44111,4

Фiнляндiя

3457,9

143,7

5929,4

122,2

–2471,5

Францiя

6037,6

119,4

5299,8

56,2

737,8

Чехія

19619,2

315,7

11699,0

79,4

7920,2

Швейцарiя

12875,9

77,0

5880,2

105,1

6995,7

Швецiя

5137,4

103,7

4620,4

179,0

517,0