Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня 2016

тис.дол. США

у % до січня 2016

Усього

37064,4

130,3

19922,6

124,9

17141,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

330,8

308,1

112,8

33,9

218,0

Бельґiя

1023,0

480,2

13,2

10,2

1009,8

Бiлорусь

2856,9

361,8

2146,6

93,0

710,3

Велика Британія

347,0

118,5

61,9

150,4

285,1

Данiя

322,6

136,7

258,5

67,2

64,1

Iндiя

664,7

797,8

47,9

50,4

616,8

Iран, Ісламська республiка

1154,0

1637,0

1154,0

Iспанiя

909,0

25,2

320,2

59,6

588,8

Iталiя

1987,5

133,9

1716,1

94,5

271,4

Китай

89,1

27,6

959,0

75,9

–869,9

Литва

514,5

99,6

310,4

1053,6

204,1

Молдова, республіка

501,3

146,0

66,5

237,7

434,8

Нiдерланди

556,1

94,2

120,6

76,7

435,5

Нiмеччина

9546,0

233,5

2436,0

117,2

7110,0

Польща

4401,6

118,3

2480,6

109,2

1921,0

Росiйська Федерацiя

1899,3

210,3

1000,5

83,5

898,8

Румунiя

1363,0

53,6

505,0

147,8

858,0

Словаччина

236,0

149,3

284,4

147,6

–48,4

США

60,3

250,2

207,3

117,2

–147,0

Туреччина

1889,9

154,5

937,2

205,3

952,7

Угорщина

1094,3

70,4

3714,9

1572,8

–2620,6

Фiнляндiя

93,7

61,8

300,3

826,2

–206,6

Францiя

179,2

101,3

208,9

55,6

–29,7

Чехія

273,6

85,3

493,8

154,2

–220,2

Швейцарiя

1327,5

94,0

202,6

58,9

1124,9

Швецiя

359,4

130,0

143,1

95,0

216,3