Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні–трав
ні 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–травня 2016

тис.дол. США

у % до
січня–травня 2016

Усього

238585,7

134,9

162779,1

138,8

75806,6

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

2071,0

183,3

936,2

64,9

1134,8

Азербайджан

2667,9

315,1

320,2

255,9

2347,7

Банґладеш

5156,8

1654,0

42,7

5114,1

Бельґiя

2197,8

200,1

505,6

28,0

1692,2

Бiлорусь

22254,1

204,0

40959,8

278,6

–18705,7

Болгарiя

2593,8

170,4

214,0

150,2

2379,8

Велика Британія

3036,5

80,0

1273,0

132,3

1763,5

Данiя

1970,6

80,6

1415,2

66,4

555,4

Єгипет

4676,9

114,7

967,8

569,9

3709,1

Iзраїль

3710,3

152,4

232,4

123,0

3477,9

Iран, Ісламська республiка

2720,3

3520,0

2720,3

Iспанiя

5472,1

107,5

1241,9

53,8

4230,2

Iталiя

11632,6

122,6

11658,8

94,4

–26,2

Китай

1359,1

44,0

7227,8

120,0

–5868,7

Корея, Республiка

6514,9

1246,8

111,9

42,8

6403,0

Литва

3583,3

102,3

940,9

291,9

2642,4

Молдова, Республіка

3619,9

110,9

309,8

121,6

3310,1

Нiдерланди

8926,3

282,9

2692,4

115,6

6233,9

Нiмеччина

38766,6

211,3

20298,6

111,4

18468,0

Польща

33580,1

140,8

17086,0

99,0

16494,1

Росiйська Федерацiя

12425,2

112,1

10047,9

121,4

2377,3

Румунiя

10225,7

67,1

2855,3

106,0

7370,4

Словаччина

862,4

136,0

1445,5

115,1

–583,1

США

640,6

105,6

1601,9

107,0

–961,3

Туреччина

11526,2

91,5

3820,7

85,9

7705,5

Угорщина

5933,4

120,6

17887,0

1606,6

–11953,6

Фiнляндiя

831,8

64,5

2137,8

254,0

–1306,0

Францiя

1896,6

47,9

2544,8

59,4

–648,2

Чехія

1787,1

122,0

4334,2

198,3

–2547,1

Швейцарiя

6055,4

82,7

1928,3

72,5

4127,1