Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні–жовтні 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–жовтня 2016

тис.дол. США

у % до
січня–жовтня 2016

Усього         

487032,4

123,7

376472,3

141,6

110560,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

5274,8

204,5

2302,2

65,3

2972,6

Азербайджан

4674,6

171,8

923,7

176,1

3750,9

Банґладеш

6249,4

150,4

43,8

6205,6

Бельґiя

5725,5

221,8

2013,0

50,9

3712,5

Бiлорусь

47365,0

168,1

96998,4

209,3

–49633,4

Болгарiя

4991,7

159,7

759,1

192,7

4232,6

Велика Британія

5433,0

74,0

2856,5

119,9

2576,5

Данiя

4721,2

93,4

3982,0

92,2

739,2

Єгипет

5643,1

107,4

1586,7

195,2

4056,4

Iзраїль

5812,4

130,7

485,3

120,9

5327,1

Iспанiя

6854,6

120,2

3313,8

84,9

3540,8

Iталiя

22345,4

97,5

26740,7

111,8

–4395,3

Китай

4041,3

53,8

25551,9

194,9

–21510,6

Корея, Республiка

8475,2

733,5

373,4

55,5

8101,8

Литва

7348,0

109,8

1771,0

143,6

5577,0

Молдова, Республіка

8879,0

118,0

709,9

128,9

8169,1

Нiдерланди

14990,2

185,3

6716,1

130,5

8274,1

Нiмеччина

82449,7

184,7

42743,5

112,8

39706,2

Польща

62563,1

131,7

37941,6

107,3

24621,5

Росiйська Федерацiя

30666,5

77,8

18595,7

117,7

12070,8

Румунiя

24017,0

74,1

6557,2

128,8

17459,8

Туреччина

24989,6

99,1

7671,1

97,0

17318,5

Угорщина

13725,2

146,6

37272,6

322,2

–23547,4

Фiнляндiя

2003,9

85,0

4194,6

159,7

–2190,7

Францiя

4346,7

66,4

8636,5

111,8

–4289,8

Чехія

4365,2

134,9

11542,0

244,2

–7176,8

Швейцарiя

12622,8

91,8

3843,6

61,6

8779,2