Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні–лип
ні 2017 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

січня–липня 2016

тис.дол. США

у % до

січня–липня 2016

Усього

330178,2

128,2

244946,6

141,9

85231,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

3469,3

209,6

1193,0

50,1

2276,3

Азербайджан

3466,0

217,2

514,4

411,1

2951,6

Банґладеш

5170,3

629,8

43,8

5126,5

Бельґiя

2880,2

222,8

1609,9

58,8

1270,3

Бiлорусь

34662,1

187,6

65744,5

278,2

–31082,4

Болгарiя

3509,5

170,3

615,7

214,4

2893,8

Велика Британія

4142,8

81,7

1781,3

123,8

2361,5

Данiя

2968,4

82,6

2261,9

73,9

706,5

Єгипет

5302,9

109,7

1278,0

315,0

4024,9

Iзраїль

4559,8

133,0

318,7

107,7

4241,1

Iспанiя

6476,1

123,5

1917,4

65,6

4558,7

Iталiя

16768,4

112,6

17799,8

105,0

–1031,4

Китай

2450,0

51,5

12156,0

142,8

–9706,0

Корея, Республiка

7162,1

1352,5

215,7

62,7

6946,4

Литва

4910,9

101,6

1339,9

252,0

3571,0

Молдова, Республіка

5843,2

114,3

525,6

156,1

5317,6

Нiдерланди

10607,9

235,1

4960,8

127,9

5647,1

Нiмеччина

52402,0

197,3

30399,0

116,1

22003,0

Польща

43800,8

130,3

25479,6

102,0

18321,2

Росiйська Федерацiя

19419,7

90,4

12868,9

115,5

6550,8

Румунiя

16076,4

69,5

3955,9

100,6

12120,5

США

910,1

113,2

2373,5

94,8

–1463,4

Туреччина

16637,8

91,1

5606,9

88,9

11030,9

Угорщина

8523,6

134,0

23332,7

644,8

–14809,1

Фiнляндiя

1315,3

82,9

2916,9

203,5

–1601,6

Францiя

2595,8

55,5

4405,7

77,8

–1809,9

Чехія

2678,7

140,8

6087,7

210,2

–3409,0

Швейцарiя

8722,7

88,3

2528,9

59,5

6193,8