Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні
липні 2020 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січнялипня 2019р.

тис.дол. США

у % до
січнялипня 2019р.

Усього  

363985,1

87,2

294283,3

94,3

69701,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя    

3485,2

83,7

2665,9

98,1

819,3

Азербайджан    

2205,9

79,0

1208,7

124,4

997,2

Бельгiя          

2928,0

86,8

1932,1

96,1

995,9

Бiлорусь   

19604,0

52,1

31847,9

59,2

–12243,9

Болгарiя   

4719,6

98,5

1238,2

153,3

3481,4

Грецiя       

3586,7

97,9

515,8

142,5

3070,9

Данiя       

4860,5

96,6

4610,7

74,5

249,8

Естонiя     

2192,1

87,8

417,6

96,1

1774,5

Єгипет    

5225,7

50,7

750,0

201,8

4475,7

Iзраїль      

3860,6

61,0

42,3

13,0

3818,3

Iспанiя     

6001,0

160,8

2713,6

111,5

3287,4

Iталiя         

13524,2

74,6

14900,8

77,1

–1376,6

Китай       

23966,9

135,7

40373,0

117,6

–16406,1

Литва       

5209,9

61,0

1807,3

60,4

3402,6

Лівія        

2160,9

900,6

 2160,9

Нiдерланди   

12043,8

108,3

3496,1

96,1

8547,7

Нiмеччина      

88388,7

96,1

29703,8

105,4

58684,9

Польща         

38823,5

81,5

36838,4

79,6

1985,1

Республіка Молдова      

8137,9

118,6

238,3

31,4

7899,6

Росiйська Федерацiя     

19670,7

140,5

7608,0

81,7

12062,7

Румунiя            

13468,0

95,5

2856,8

61,6

10611,2

Саудiвська Аравiя           

675,1

53,3

1828,3

168,6

–1153,2

Словаччина      

2774,4

87,5

1187,4

54,3

1587,0

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

2848,4

61,9

6255,3

133,9

–3406,9

США           

1266,9

88,4

7776,0

184,8

–6509,1

Туреччина  

17416,3

97,6

16751,7

327,3

664,6

Угорщина   

5847,2

58,4

44232,7

106,8

–38385,5

Узбекистан    

4084,1

98,5

1008,1

120,5

3076,0

Фiнляндiя   

2391,8

106,1

2957,1

72,9

–565,3

Францiя      

3099,2

115,5

4099,3

134,8

–1000,1

Чехія         

7275,8

85,0

3965,7

57,2

3310,1

Швейцарiя  

7248,0

92,0

3489,7

178,4

3758,3

Швецiя           

1385,2

53,9

2096,3

79,3

–711,1