Архів: 2016 2015 2014

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у 201
7 році

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2016р.

тис.дол. США

у % до 2016р.

Усього

589727,3

121,7

449904,4

133,6

139822,9

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

6032,9

189,8

3270,0

79,7

2762,9

Азербайджан

5282,3

157,2

1212,8

132,0

4069,5

Банґладеш

6915,5

166,4

111,0

24275,2

6804,5

Бельгiя

6034,5

210,6

2163,1

47,7

3871,4

Бiлорусь

54484,3

153,7

109121,1

159,0

–54636,8

Болгарiя

6122,3

151,3

840,3

164,3

5282,0

Бразилiя

126,9

196,1

930,9

2546,8

–804,0

Велика Британія

6434,4

75,8

3465,8

103,7

2968,6

В'єтнам

1336,2

148,2

238,5

93,3

1097,7

Вiрменiя

2602,0

148,9

169,6

2432,4

Грецiя

2871,7

125,0

253,0

84,0

2618,7

Грузiя

4910,9

63,1

247,5

184,4

4663,4

Данiя

6073,0

93,9

5104,6

94,0

968,4

Естонiя

1623,7

60,5

639,6

89,4

984,1

Єгипет

6459,3

111,8

1875,6

169,3

4583,7

Iзраїль

9176,5

165,1

570,3

120,2

8606,2

Iндiя

6564,3

274,4

2011,5

176,6

4552,8

Iндонезiя

2190,7

225,2

51,8

51,4

2138,9

Iран, Ісламська Республiка

2759,4

115,2

0,7

4,1

2758,7

Iспанiя

7429,6

115,3

3500,0

81,4

3929,6

Iталiя

27404,4

99,8

33342,5

115,9

–5938,1

Казахстан

3455,4

127,7

303,1

54,0

3152,3

Китай

5294,9

59,2

35209,0

226,5

–29914,1

Корея, Республiка

9500,4

489,4

479,6

65,1

9020,8

Латвiя

1416,5

250,0

617,3

64,6

799,2

Литва

8760,8

109,6

2254,0

144,8

6506,8

Марокко

3485,1

829,1

3,5

486,9

3481,6

Молдова, Республіка

10782,9

122,1

978,7

136,3

9804,2

Нiдерланди

17828,4

158,9

7419,8

130,9

10408,6

Нiмеччина

101939,6

167,2

49999,4

107,5

51940,2

Норвегія

1983,3

89,2

544,2

146,6

1439,1

Oб'єднанi Арабськi Емiрати

2616,6

270,4

201,9

85,7

2414,7

Пакистан

3455,3

904,0

1667,8

680,8

1787,5

Пiвденна Африка

1385,7

71,1

55,1

1051,1

1330,6

Польща

71484,4

127,2

42982,5

99,9

28501,9

Португалiя

2258,1

346,4

435,1

141,3

1823,0

Росiйська Федерацiя

36728,8

81,7

22052,7

117,0

14676,1

Румунiя

29451,6

81,0

8288,9

135,4

21162,7

Саудiвська Аравiя

2224,1

98,7

566,0

65,4

1658,1

Словаччина

2763,2

144,8

2890,9

91,4

–127,7

США

1936,1

145,5

3584,2

78,9

–1648,1

Тайвань, Провiнцiя Китаю

1280,7

5362,6

2458,1

124,1

–1177,4

Тунiс

1875,0

90,1

556,7

12155,5

1318,3

Туреччина

31847,2

92,5

9993,5

97,5

21853,7

Угорщина

16380,0

133,1

45221,4

252,0

–28841,4

Узбекистан

1100,9

166,7

36,0

37,1

1064,9

Фiнляндiя

2406,4

85,2

4851,2

146,4

–2444,8

Францiя

5057,1

73,9

9432,2

108,9

–4375,1

Хорватiя

1195,8

118,6

125,5

111,1

1070,3

Чехія

6214,5

154,1

14726,1

264,3

–8511,6

Швейцарiя

16730,6

100,6

5592,7

78,8

11137,9

Швецiя

4954,3

117,8

2581,4

90,7

2372,9