Архів: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Товарна структура зовнішньої торгівлі Житомирської області
у
січні-липні 2022 року

Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у %
до січня-липня 2021

у % до
загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня-липня 2021

у % до
загального обсягу

Усього 

394583,2

90,0

100,0

484342,9

124,5

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

4151,9

82,9

1,1

4885,1

65,0

1,0

01 живі тварини

616,2

56,2

0,1

02 м'ясо та їстівні субпродукти 

139,9

35,7

0,0

2070,5

95,2

0,4

03 риба i ракоподібні 

1978,8

60,0

0,4

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

4007,8

105,1

1,0

210,2

23,5

0,0

05 інші продукти тваринного походження

4,2

52,5

0,0

9,3

16,8

0,0

II. Продукти рослинного походження

69833,8

167,6

17,7

3191,2

70,9

0,7

06 живі дерева та інші рослини

464,4

201,1

0,1

431,4

321,6

0,1

07 овочi 

565,2

119,0

0,1

1209,9

103,5

0,2

08 їстівнi плоди та горiхи

2142,1

151,0

0,5

221,2

163,4

0,0

09 кава, чай

2,0

100,8

0,0

199,4

84,7

0,0

10 зерновi культури 

45657,7

125,5

11,6

294,0

22,1

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

1040,7

285,3

0,3

291,1

77,1

0,1

12 насiння і плоди олійних рослин

19957,5

721,7

5,1

444,1

45,5

0,1

13 шелак природний 

4,1

39,0

0,0

100,2

67,2

0,0

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 

6930,8

131,4

1,8

4219,6

254,4

0,9

IV. Готові харчові продукти

12774,2

109,7

3,2

7277,0

90,6

1,5

16 продукти з м'яса, риби

297,9

89,9

0,1

17 цукор і кондвироби з цукру

33,3

34,4

0,0

404,9

87,8

0,1

18 какао та продукти з нього

23,5

18,7

0,0

644,2

48,7

0,1

19 готові продукти із зерна

765,2

65,9

0,2

322,6

201,2

0,1

20 продукти переробки овочів 

88,4

57,1

0,0

150,7

56,5

0,0

21 різнi харчовi продукти 

10866,6

121,4

2,8

1077,5

225,4

0,2

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 

134,0

50,1

0,0

185,0

42,5

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості   

863,2

97,1

0,2

4194,2

91,6

0,9

V. Мiнеральнi продукти 

14629,7

81,4

3,7

270416,9

348,0

55,8

25 сіль; сірка; землі та каміння

3994,1

40,4

1,0

1483,3

75,6

0,3

26 руди, шлак та зола 

10627,4

131,4

2,7

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 

8,3

232,5

0,0

268933,6

355,1

55,5

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi 

1640,6

42,6

0,4

12399,5

63,5

2,6

28 продукти неорганiчної хiмiї

13,2

244,0

0,0

2003,1

158,0

0,4

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

62,0

238,3

0,0

1107,4

25,6

0,2

30 фармацевтична продукція

436,1

15,9

0,1

1891,7

106,9

0,4

31 добрива

1307,1

93,9

0,3

32 екстракти дубильнi

69,0

284,2

0,0

3364,3

44,4

0,7

33 ефiрнi олії 

105,9

71,7

0,0

546,3

78,7

0,1

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

46,3

91,2

0,0

462,7

38,5

0,1

35 бiлковi речовини

21,6

115,6

0,0

374,9

53,2

0,1

36 порох і вибуховi речовини

875,4

106,3

0,2

0,1

0,5

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

11,0

97,9

0,0

1341,9

236,1

0,3

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 

3701,9

82,0

0,9

22115,3

53,2

4,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

2279,9

149,9

0,6

15564,2

56,4

3,2

40 каучук, гума

1422,0

47,5

0,4

6551,1

46,9

1,4

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

5779,8

101,6

1,5

902,6

54,2

0,2

41 шкури 

2641,6

255,3

0,7

495,7

67,2

0,1

42 вироби із шкiри

3138,2

71,4

0,8

406,9

43,8

0,1

IX. Деревина і вироби з деревини 

85382,2

92,7

21,6

4950,6

56,3

1,0

44 деревина і вироби з деревини  

85357,1

92,7

21,6

4947,7

56,3

1,0

45 корок та вироби з нього 

1,5

229,7

0,0

46 вироби із соломи

25,2

93,0

0,0

1,4

138,2

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

10135,4

81,9

2,6

7670,1

62,7

1,6

47 маса з деревини

24,7

38,1

0,0

3757,7

78,5

0,8

48 папiр та картон

10110,2

82,1

2,6

3863,2

52,6

0,8

49 друкована продукція

0,5

116,6

0,0

49,1

49,8

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби 

26392,6

80,5

6,7

19068,5

84,5

3,9

50 шовк

0,9

0,0

51 вовна

61,1

256,0

0,0

3706,3

133,4

0,8

52 бавовна 

1091,0

1408,0

0,3

5849,9

95,6

1,2

53 іншi текстильні волокна

322,4

14265,8

0,1

232,3

53,5

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

302,9

256,5

0,1

1919,1

77,7

0,4

55 синтетичні або штучні штапельні волокна 

159,9

379,9

0,0

1298,0

58,4

0,3

56 вата

226,3

64,2

0,1

896,5

62,1

0,2

58 спецiальнi тканини

77,6

534,3

0,0

1017,1

46,1

0,2

59 текстильнi матерiали

28,3

3086,6

0,0

1523,8

88,0

0,3

60 трикотажні полотна 

64,3

14284,3

0,0

208,3

25,6

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

421,8

44,9

0,1

313,6

141,4

0,1

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

16044,3

75,3

4,1

1343,3

596,2

0,3

63 іншi готовi текстильні вироби 

7591,8

76,6

1,9

760,3

41,5

0,2

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

1189,0

76,5

0,3

5549,6

117,3

1,1

64 взуття

1188,1

76,5

0,3

4753,4

104,2

1,0

65 головнi убори

665,9

2154,3

0,1

66 парасольки

0,9

93,9

0,0

114,9

87,5

0,0

67 обробленi пір'я та пух

0,0

9,0

0,0

15,4

262,3

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

35806,6

95,8

9,1

7124,1

70,6

1,5

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

15531,9

93,0

3,9

858,4

117,2

0,2

69 керамiчнi вироби

7656,6

67,7

1,9

4483,8

60,2

0,9

70 скло та вироби із скла 

12618,0

134,8

3,2

1781,9

93,0

0,4

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

48,1

37,2

0,0

3,9

14,3

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 

15339,6

75,8

3,9

11730,7

66,6

2,4

72 чорнi метали

418,9

94,9

0,1

3338,1

57,0

0,7

73 вироби з чорних металiв 

14364,9

76,3

3,6

2373,6

57,6

0,5

74 мiдь i вироби з неї

19,6

594,1

0,0

177,0

98,6

0,0

76 алюмiнiй i вироби з нього 

14,1

30,3

0,0

2899,6

146,8

0,6

81 іншi недорогоціннi метали

518,4

32,0

0,1

82 інструменти, ножовi вироби 

28,4

28,9

0,0

837,8

69,7

0,2

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

493,5

59,8

0,1

1586,3

60,3

0,3

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

91807,9

68,4

23,3

70472,8

62,7

14,6

84 реактори ядерні, котли, машини

15878,2

89,5

4,0

24406,9

57,0

5,0

85 електричнi машини

75929,7

65,2

19,2

46065,9

66,2

9,5

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 

309,8

82,1

0,1

27866,4

91,8

5,8

86 залізничні локомотиви

9,1

9,6

0,0

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

166,9

83,5

0,0

27664,3

105,1

5,7

88 літальні апарати

133,8

162,4

0,0

202,1

2552,2

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

230,5

96,0

0,1

1554,7

60,8

0,3

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

225,7

94,6

0,1

1549,5

61,5

0,3

91 годинники

4,8

342,2

0,0

5,1

14,2

0,0

92 музичні інструменти

0,2

0,0

XX. Рiзнi промислові товари

8498,9

73,7

2,2

2880,7

52,4

0,6

94 меблi

 

 

 

 

 

 

95 іграшки

8024,3

73,2

2,0

598,8

44,9

0,1

96 рiзнi готовi вироби 

213,9

171,8

0,1

1732,8

74,4

0,4

Товари, придбані в портах

63,7

45,4

0,0

______________

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.