Архів: 2017 2016 2015 2014

Товарна структура зовнішньої торгівлі Житомирської області
у 2018 році

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 2017р.

у % до
загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2017р.

у % до
загального обсягу

Усього

661860,8

112,2

100,0

531984,2

118,2

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

І. Живі тварини, продукти тваринного походження

14052,5

95,1

2,1

4386,1

128,8

0,8

з них

 

 

 

 

 

 

04 молоко і молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

11800,2

99,9

1,8

42,0

0,0

ІІ. Продукти рослинного походження

111700,6

101,3

16,9

5158,9

93,7

1,0

з них

 

 

 

 

 

 

08 їстівні плоди та горіхи

7693,0

357,5

1,2

1062,6

76,7

0,2

10 зернові культури

61359,2

85,3

9,3

146,2

43,7

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

37696,5

126,6

5,7

1617,4

83,9

0,3

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

4105,0

50,3

0,6

2571,8

93,6

0,5

ІV. Готові харчові продукти

13439,7

91,1

2,0

9411,5

160,0

1,8

з них

 

 

 

 

 

 

21 різні харчові продукти

6551,8

135,8

1,0

393,5

84,8

0,1

23 залишки і відходи харчової промисловості

558,5

38,9

0,1

6009,2

176,0

1,1

V. Мінеральні продукти

41895,8

125,0

6,3

112651,0

108,0

21,2

25 сіль; сірка; землі та каміння

29126,8

91,5

4,4

3362,0

124,9

0,6

26 руди, шлак та зола

12762,2

792,7

1,9

27 палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки

6,8

9,6

0,0

109289,0

107,6

20,5

VІ. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

1185,3

71,7

0,2

25743,6

146,7

4,8

з них

 

 

 

 

 

 

32 екстракти дубильні

53,9

447,1

0,0

10276,9

112,9

1,9

VІІ. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

8174,0

105,1

1,2

54636,9

110,0

10,3

39 пластмаси, полімерні матеріали

4205,9

107,0

0,6

37353,8

109,1

7,0

40 каучук, гума

3968,1

103,1

0,6

17283,0

111,9

3,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

6582,6

76,4

1,0

4954,8

115,2

0,9

ІХ. Деревина і вироби з деревини

131060,8

118,3

19,8

9058,2

138,9

1,7

з них

 

 

 

 

 

 

44 деревина і вироби з деревини

131040,3

118,3

19,8

9046,4

138,9

1,7

Х. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

20404,3

103,0

3,1

16277,6

129,2

3,1

з них

 

 

 

 

 

 

47 маса з деревини

533,8

211,0

0,1

7923,6

138,6

1,5

48 папір та картон

19863,0

101,7

3,0

8266,6

122,7

1,6

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

58910,1

109,4

8,9

46165,9

106,7

8,7

з них

 

 

 

 

 

 

51 вовна

101,0

79,4

0,0

5921,0

107,3

1,1

52 бавовна

166,3

155,8

0,0

15439,8

103,5

2,9

54 нитки синтетичні або штучні

757,1

100,1

0,1

6491,5

106,1

1,2

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

41749,8

105,1

6,3

205,3

174,5

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

12988,0

115,9

2,0

3599,8

184,3

0,7

ХІІ. Взуття, головні убори, парасольки

6654,2

95,1

1,0

11559,4

589,7

2,2

з них

 

 

 

 

 

 

64 взуття

6650,1

95,0

1,0

11271,0

608,3

2,1

ХІІІ. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

51693,8

118,5

7,8

19574,9

151,4

3,7

з них

 

 

 

 

 

 

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

29019,8

118,5

4,4

1624,7

102,3

0,3

69 керамiчнi вироби

16599,2

113,4

2,5

14347,1

210,3

2,7

XІV.71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

124,4

111,9

0,0

38,4

352,0

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

44921,1

101,5

6,8

33248,8

96,6

6,2

з них

 

 

 

 

 

 

72 чорнi метали

661,7

600,4

0,1

10934,6

71,9

2,1

73 вироби з чорних металів

43423,8

100,1

6,6

9728,8

111,4

1,8

XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання

136945,3

132,7

20,7

125893,2

125,6

23,7

84 реактори ядерні, котли, машини

30980,4

118,8

4,7

64613,0

119,0

12,1

85 електричні машини

105964,9

137,4

16,0

61280,2

133,3

11,5

XVIІ. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

460,4

130,8

0,1

32161,1

92,2

6,0

з них

 

 

 

 

 

 

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

173,4

167,3

0,0

31085,1

91,5

5,8

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

295,5

179,3

0,0

4670,1

217,9

0,9

XX. Різні промислові товари

9249,4

129,8

1,4

8453,4

115,3

1,6

з них

 

 

 

 

 

 

94 меблі

8712,0

130,6

1,3

2677,7

157,2

0,5

XXI. 97 Твори мистецтва

5,9

206,8

0,0

1,1

0,0

Товари, придбані в портах

5121,6

2262,7

1,0

_______________

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.