Архів: 2015 2014

Товарна структура зовнішньої торгівлі Житомирської області
за 201
6 рік

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 2015р.

у % до

загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2015р.

у % до

загального обсягу

Усього

484674,8

109,8

100,0

336693,0

136,7

100,0

І. Живі тварини; продукти тваринного походження

11716,5

108,5

2,4

1121,1

106,0

0,3

04 молоко та молочні продук­ти, яйця птиці; натуральний мед

10273,1

101,0

2,1

211,0

535,9

0,1

ІІ. Продукти рослинного походження

83552,8

149,8

17,2

4849,0

71,9

1,5

10 зернові культури

53769,8

162,2

11,1

713,5

173,1

0,2

12 насіння і плоди олійних рослин

26054,5

120,6

5,4

1970,9

59,8

0,6

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного  або рослинного походження

3677,4

38,9

0,8

2160,6

52,1

0,7

ІV. Готові харчові продукти

9350,7

31,1

1,9

6424,3

81,0

1,9

23 залишки і відходи харчової промисловості

4413,7

98,7

0,9

4247,8

121,7

1,3

V. Мінеральні продукти

41395,9

85,0

8,5

66771,7

137,7

19,8

25 сіль, сірка, землі та каміння

22788,4

49,8

4,7

2504,4

98,8

0,7

27 палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки

19,9

786,0

0,0

64266,2

139,8

19,1

VІ. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

5736,5

179,1

1,2

21069,1

110,6

6,3

32 екстракти дубильні

50,3

41,5

0,0

8828,9

108,7

2,6

VІІ. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

5711,4

97,5

1,2

35830,5

101,3

10,7

39 пластмаси, полімерні матеріали

2374,5

96,8

0,5

26800,3

82,2

8,0

40 каучук, гума

3336,9

98,0

0,7

9030,2

326,4

2,7

VІІІ. Шкури необроблені, шкіра вичищена

6446,8

64,9

1,3

4138,8

104,4

1,2

ІХ. Деревина і вироби з деревини

114768,0

117,3

23,7

3533,9

134,9

1,0

44 деревина і вироби з деревини

114740,2

117,2

23,7

3533,8

134,9

1,0

Х. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

16013,7

91,1

3,3

11454,2

105,1

3,4

47 маса з деревини

80,5

44729,6

0,0

6239,8

76,3

1,9

48 папір та картон

15927,2

90,7

3,3

5108,0

195,7

1,5

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

47726,8

120,5

9,9

33377,9

103,4

9,9

51 вовна

127,8

177,7

0,0

4220,6

114,4

1,3

52 бавовна

141,1

102,4

0,0

13956,5

105,7

4,1

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

242,0

164,2

0,1

4192,6

84,9

1,3

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

36529,4

121,4

7,5

85,4

246,3

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби  

9690,4

121,6

2,0

1134,8

832,2

0,3

ХІІ. Взуття, головні убори, парасольки

7504,0

99,9

1,6

1471,2

101,7

0,4

64 взуття

7502,8

99,9

1,6

1450,0

101,4

0,4

ХІІІ. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

36395,0

122,9

7,5

11250,2

93,8

3,3

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

18709,2

149,3

3,9

1062,2

145,8

0,3

69 керамічні вироби

12098,7

90,7

2,5

5370,8

89,6

1,6

70 скло та вироби із скла

5587,1

148,9

1,1

4817,2

91,2

1,4

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

53,0

914,4

0,0

4,8

10,4

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

30582,2

128,5

6,3

24407,0

205,0

7,2

72 чорні метали

423,7

32,2

0,1

10847,4

304,6

3,2

73 вироби з чорних металів

29109,3

133,4

6,0

5083,4

160,5

1,5

XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання

56605,8

129,7

11,7

69352,7

215,0

20,6

84 реактори ядерні, котли, машини

20072,8

74,5

4,2

45018,6

193,7

13,4

85 електричні машини

36533,0

218,7

7,5

24334,1

269,7

7,2

ХVІІ. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1089,9

60,5

0,2

33504,2

281,3

10,0

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

64,6

10,4

0,0

32698,1

313,1

9,7

ХVІІІ. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

120,3

95,3

0,0

1946,4

226,4

0,6

ХХ. Різні промислові товари

6226,1

103,8

1,3

3829,2

119,4

1,1

94 меблі

5986,8

101,1

1,2

1547,3

107,4

0,5

XXI. Твори мистецтва

2,0

0,0

Товари, придбані в портах

196,2

92,1

0,1