Архів: 2017 2016–2010

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1в Житомирській області
за видами економічної діяльності у 2017 році2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

Велика Британія

5366,5

5673,1

у тому числі

 

 

Промисловість

3698,0

3787,5

з неї

 

 

переробна промисловість

3

3761,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Віргінські Острови (Брит.)

6542,8

6542,7

у тому числі

 

 

Операції з нерухомим майном

3

3

Італія

5724,0

6517,1

у тому числі

 

 

Промисловість

4663,8

5306,4

переробна промисловість

4663,8

5306,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

838,5

957,6

Кіпр

123694,5

131883,5

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

9236,2

9752,9

Промисловість

112105,4

119736,1

з неї

 

 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

5302,7

4742,7

переробна промисловість

106802,7

114993,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

1447,0

1422,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

3

3

Нідерланди

10159,2

10324,9

у тому числі

 

 

Промисловість

8666,1

8668,7

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

1368,6

1527,7

Німеччина

7883,7

9079,0

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

956,0

1084,4

Промисловість

6412,0

7424,6

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

344,4

328,1

переробна промисловість

6067,6

7096,5

Польща

7595,9

7673,1

у тому числі

 

 

Промисловість

588,1

591,0

переробна промисловість

588,1

591,0

Будівництво

3

3

Операції з нерухомим майном

1114,8

1114,8

Швейцарія

15799,8

17426,2

у тому числі

 

 

Промисловість

15788,8

17415,4

переробна промисловість

3

3

водопостачання, каналізація, поводження з відходами

3

3

________________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Житомирську область.

2 Дані на 31.12.2017 є попередніми.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.