Архів: 2018 2017 2016 2015

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Житомирській області
за видами економічної діяльності у 2018 році2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

Австрія

4773,6

17945,2

у тому числі

 

 

Промисловість

4773,6

17945,2

з неї

 

 

переробна промисловість

4773,6

17945,2

Велика Британія

5600,4

5482,4

у тому числі

 

 

Промисловість

3564,6

3514,2

з неї

 

 

переробна промисловість

3538,7

…*

Діяльність у сфері адміністративного та

допоміжного обслуговування

…*

…*

Віргінські Острови (Брит.)

6537,8

6537,8

у тому числі

 

 

Операції з нерухомим майном

…*

…*

Італія

6517,1

6243,2

у тому числі

 

 

Промисловість

5306,4

5149,9

переробна промисловість

5306,4

5149,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

957,6

919,1

Кіпр

130982,3

135194,5

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

9752,9

10546,6

Промисловість

119483,7

123572,7

з неї

 

 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4548,6

3833,0

переробна промисловість

114935,1

119739,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

775,0

126,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

…*

…*

Нідерланди

9862,3

14008,8

у тому числі

 

 

Промисловість

8668,7

12908,5

переробна промисловість

…*

…*

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

…*

…*

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

1065,1

1050,9

Німеччина

9079,0

9443,6

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

1084,4

1740,2

Промисловість

7424,6

7152,3

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

…*

…*

переробна промисловість

…*

…*

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

232,6

223,5

Польща

7315,2

7291,7

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

308,9

299,6

Промисловість

233,1

231,8

переробна промисловість

233,1

231,8

Будівництво

…*

…*

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

317,7

314,6

Операції з нерухомим майном

1114,8

1115,1

Швейцарія

17426,2

6507,3

у тому числі

 

 

Промисловість

17415,4

6496,4

переробна промисловість

17415,4

6496,4

________________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон.

2 Дані на 31.12.2018 є попередніми.

* Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.