Архів: 2018 2017 2016–2010

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Житомирській області
за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.10.

Австрія

4773,6

16930,8

Промисловість

4773,6

16930,8

переробна промисловість

4773,6

16930,8

Велика Британія

5600,4

5502,9

у тому числі

 

 

Промисловість

3564,6

3519,3

з неї

 

 

переробна промисловість

3538,7

3517,9

Діяльність у сфері адміністративного та

допоміжного обслуговування

3

3

Віргінські Острови (Брит.)

3

3

у тому числі

 

 

Операції з нерухомим майном

3

3

Італія

6517,1

6260,8

у тому числі

 

 

Промисловість

5306,4

5155,8

переробна промисловість

5306,4

5155,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Кіпр

130982,3

129212,8

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

9752,9

10516,1

Промисловість

119483,7

116972,2

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4548,6

3787,8

переробна промисловість

114935,1

113184,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

775,0

774,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

3

3

Нідерланди

9862,3

9843,8

у тому числі

 

 

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

1065,1

1062,0

Німеччина

9079,0

9496,5

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

1084,4

1722,8

Промисловість

7424,6

7219,0

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Польща

7315,2

7548,0

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

308,9

300,2

Промисловість

233,1

486,1

переробна промисловість

233,1

486,1

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

317,7

315,0

Операції з нерухомим майном

3

3

Швейцарія

17426,2

6548,2

у тому числі

 

 

Промисловість

17415,4

6537,5

переробна промисловість

17415,4

6537,5

________________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Житомирську область.

2 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).