Архів: 2017 2016–2010

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
з країн світу1 в економіці Житомирської області на 01.
10.2017р.

 

Обсяги
прямих інвестицій (млн.дол. США)

У % до підсумку

Усього

233,6

100,0

у тому числі

 

 

Кiпр

134,3

57,5

Швейцарiя

17,7

7,6

Нiдерланди

10,4

4,5

Нiмеччина

9,3

4,0

Польща

7,7

3,3

Iталiя

6,6

2,8

Вiрґiнськi острови (Брит.)

6,5

2,8

Велика Британія

5,7

2,4

Інші країни

35,4

15,1

_________________

1 Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в Житомирську область.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Житомирської області в економіку країн світу станом на 01.10.2017р. склав …2 тис.дол. США.

_________________

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.