Архів: 2017 2016–2010

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1в Житомирській області
за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.04.

Австрія

4773,6

16623,6

Промисловість

4773,6

16623,6

переробна промисловість

4773,6

16623,6

Велика Британія

5600,4

5693,8

у тому числі

 

 

Промисловість

3564,6

3592,4

з неї

 

 

переробна промисловість

3538,7

3565,1

Діяльність у сфері адміністративного та

допоміжного обслуговування

3

3

Віргінські Острови (Брит.)

6537,8

6537,8

у тому числі

 

 

Операції з нерухомим майном

3

3

Італія

6517,1

6654,5

у тому числі

 

 

Промисловість

5306,4

5478,4

переробна промисловість

5306,4

5478,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

957,6

988,7

Кіпр

130982,3

136700,8

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

9752,9

10301,8

Промисловість

119483,7

124612,8

з неї

 

 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4548,6

6256,0

переробна промисловість

114935,1

118356,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

775,0

782,2

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

3

3

Нідерланди

9862,3

10000,5

у тому числі

 

 

Промисловість

8668,7

8724,4

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

1065,1

1129,8

Німеччина

9079,0

9544,4

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

1084,4

1306,8

Промисловість

7424,6

7647,1

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Польща

7315,2

7627,3

у тому числі

 

 

Будівництво

3

3

Операції з нерухомим майном

1114,8

1120,9

Швейцарія

17426,2

6894,6

у тому числі

 

 

Промисловість

17415,4

6883,2

переробна промисловість

17415,4

6883,2

________________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Житомирську область.

2 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).