Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
з країн світу1 в економіці Житомирської області

(млн.дол. США)

 

Обсяги прямих інвестицій на 1 січня

31 грудня 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

206,6

226,6

306,2

336,9

362,9

259,8

222,7

222,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Кiпр

79,4

101,9

177,5

201,6

220,8

144,5

123,8

123,5

Швейцарiя

20,6

19,9

19,3

20,3

21,0

18,1

16,4

15,8

Нiдерланди

6,2

6,1

13,8

14,0

14,5

11,2

10,6

10,4

Нiмеччина

11,5

11,4

3,3

2,9

3,5

3,8

8,2

8,0

Польща

4,8

10,5

10,9

10,2

10,7

8,3

8,0

7,9

Росiйська Федерацiя

13,2

13,5

13,6

14,3

23,8

16,1

8,4

7,9

Інші країни світу

70,9

63,3

67,8

73,6

68,6

57,8

47,3

49,0

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Житомирської області в економіку країн світу станом на 31.12.2016р. склав …2 млн.дол. США.

__________

1 Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в регіон.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

Примітка. Дані за 2010–2016 рр. про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.