Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Житомирської області
у 2021 році

Найменування
послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 2020

у % до
загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до 2020

у % до
загального обсягу, розділу

Усього

110843,5

137,7

100,0

13107,7

104,4

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

62617,5

118,5

56,5

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

к

к

к

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

193,7

107,7

1,5

Транспортні послуги

20940,5

276,9

18,9

3654,0

151,4

27,9

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги морського транспорту

к

к

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

к

к

к

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

12786,8

215,8

61,1

2452,9

139,4

67,1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

378,6

177,7

10,4

Послуги, пов’язані з подорожами

191,6

147,8

0,2

153,3

79,1

1,2

Послуги з будівництва

1214,9

283,3

1,1

1792,5

230,1

13,7

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

1203,8

67,4

9,2

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

19189,4

118,1

17,3

1941,5

110,9

14,8

з них

 

 

 

 

 

 

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

Комп’ютерні послуги

18255,4

116,5

95,1

1435,9

107,6

74,0

Інформаційні послуги

934,0

163,2

4,9

к

к

к

Ділові послуги

5642,6

253,2

5,1

3645,2

79,1

27,8

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги дослідження та розробки

Професійні та консалтингові послуги

1094,2

115,5

19,4

1482,9

67,8

40,7

Наукові та технічні послуги

3809,5

559,5

67,5

560,8

84,2

15,4

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

к

к

к

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

к

к

к

Послуги операційного лізингу

918,0

115,1

25,2

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

к

к

538,0

110,6

14,8

Інші ділові послуги

к

к

к

к

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

___________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.