Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Житомирської області
у 2020 році

Найменування
послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 2019

у % до

загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до 2019

у % до

загального обсягу, розділу

Усього

77963,4

92,1

100,0

11480,6

46,4

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

52416,9

95,6

67,2

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

к

к

к

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

849,3

240,6

1,1

179,9

61,1

1,6

Транспортні послуги

6496,8

71,2

8,3

2172,6

82,9

18,9

Послуги морського транспорту

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

187,3

к

2,9

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

5857,8

181,6

90,2

1695,3

129,9

78,0

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

213,1

588,9

9,8

Послуги, пов’язані з подорожами

129,6

68,5

0,2

192,8

45,2

1,7

Послуги з будівництва

367,9

25,1

0,5

779,0

к

6,8

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

830,7

168,6

7,2

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

1727,9

144,7

15,1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

15556,3

92,6

20,0

1638,8

78,4

14,3

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

Комп’ютерні послуги

15010,3

93,2

96,5

1226,2

83,2

74,8

Інформаційні послуги

546,0

77,9

3,5

к

к

к

Ділові послуги

1973,8

124,3

2,5

3941,3

23,5

34,3

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

703,4

145,3

35,6

2175,0

69,2

55,2

Наукові та технічні послуги

680,9

97,8

34,5

666,0

31,8

16,9

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

к

к

к

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

к

к

к

Послуги операційного лізингу

к

к

к

158,3

1,5

4,0

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

486,3

93,5

12,3

Інші ділові послуги

к

к

к

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

к

к

___________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

           Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках

           може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.