Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Житомирської області
у І кварталі 2020 року

Найменування
послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
І кварталу
2019р.

у % до

загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до
І кварталу
2019р.

у % до

загального обсягу, розділу

Усього

21276,3

95,1

100,0

2106,0

38,3

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

14912,5

97,0

70,1

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

к

к

к

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

51,2

206,9

2,4

Транспортні послуги

1808,5

73,4

8,5

481,7

154,4

22,9

Послуги морського транспорту

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

Послуги залізничного транспорту

к

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

1704,9

253,4

94,3

398,4

176,0

82,7

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

70,3

1578,9

14,6

Послуги, пов’язані з подорожами

29,7

32,9

0,1

80,7

73,1

3,8

Послуги з будівництва

144,1

40,3

0,7

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

127,8

638900,0

6,1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

143,3

99,3

6,8

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

3838,7

105,2

18,0

419,9

87,9

19,9

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

Комп’ютерні послуги

3771,7

107,2

98,3

297,4

87,3

70,8

Інформаційні послуги

67,0

51,2

1,7

к

к

к

Ділові послуги

355,5

181,2

1,7

679,0

15,6

32,2

Послуги дослідження та розробки

к

к

Професійні та консалтингові послуги

к

к

к

442,3

96,1

65,1

Наукові та технічні послуги

149,1

184,9

41,9

99,3

80,6

14,6

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

к

к

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

к

к

к

Послуги операційного лізингу

к

к

к

14,8

0,4

2,2

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

к

к

к

Інші ділові послуги

к

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

___________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.