Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Житомирської області
за 9 місяців 2021 року

Найменування
послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
9 місяців
2020

у % до
загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до
9 місяців
2020

у % до
загального обсягу, розділу

Усього

82092,9

139,4

100,0

9273,7

106,5

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

49238,9

128,8

60,0

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

к

к

к

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

147,9

144,0

1,6

Транспортні послуги

15739,4

251,5

19,2

2629,4

170,8

28,4

Послуги морського транспорту

к

к

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

к

к

к

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

9611,8

192,2

61,1

1729,8

152,5

65,8

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

117,9

98,0

4,5

Послуги, пов’язані з подорожами

142,4

152,3

0,2

102,3

72,3

1,1

Послуги з будівництва

629,3

216,7

0,8

1632,4

к

17,6

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

1108,4

83,7

12,0

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

12947,5

108,0

15,8

1451,1

108,0

15,7

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

Комп’ютерні послуги

12356,4

105,5

95,4

1073,5

110,3

74,0

Інформаційні послуги

591,1

216,5

4,6

к

к

к

Ділові послуги

2373,2

142,4

2,9

2158,2

71,7

23,3

Послуги дослідження та розробки

Професійні та консалтингові послуги

919,7

120,8

38,8

945,1

55,2

43,8

Наукові та технічні послуги

843,3

169,6

35,5

417,6

117,9

19,4

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

к

к

к

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

к

к

к

Послуги операційного лізингу

720,2

99,9

33,4

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

к

к

к

к

к

Інші ділові послуги

к

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

___________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.