Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Житомирської області
за 9 місяців 2020 року

Найменування
послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
9 місяців
2019р.

у % до

загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до
9 місяців
2019р.

у % до

загального обсягу, розділу

Усього

56840,2

86,5

100,0

7775,6

42,7

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

38044,6

88,5

66,9

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

к

к

к

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

193,9

116,4

0,3

102,7

44,5

1,3

Транспортні послуги

5392,8

67,6

9,5

1343,1

68,5

17,3

Послуги морського транспорту

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

153,7

2,8

к

к

Послуги автомобільного транспорту

4935,1

к

91,5

1070,2

125,8

79,7

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

120,4

673,9

9,0

Послуги, пов’язані з подорожами

93,5

56,8

0,2

140,4

39,1

1,8

Послуги з будівництва

229,5

22,7

0,4

452,8

к

5,8

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

773,9

194,5

10,0

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

1265,5

130,1

16,3

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

11298,3

93,4

19,9

1280,8

88,9

16,5

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

Комп’ютерні послуги

11051,7

95,3

97,8

912,6

92,3

71,2

Інформаційні послуги

246,6

49,3

2,2

к

к

к

Ділові послуги

1432,2

135,8

2,5

2398,7

19,2

30,8

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

537,1

157,5

37,5

1700,7

87,5

70,9

Наукові та технічні послуги

497,2

99,0

34,7

354,2

59,9

14,8

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

к

к

к

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

к

к

к

Послуги операційного лізингу

к

к

к

138,8

к

5,8

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

к

к

к

Інші ділові послуги

к

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

к

к

___________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.