Архів: 2016 2015 2014

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Житомирської області
у 2017 році

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Усього

53749,2

12430,1

11861,2

13963,5

15494,4

13041,7

1939,8

2769,2

2738,0

5594,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

34094,2

8712,7

7048,6

8611,4

9721,6

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

926,5

255,6

203,5

269,3

198,1

послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

33167,8

8457,1

6845,1

8342,1

9523,5

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

1

1

1

192,8

33,2

42,4

54,8

62,3

Транспортні послуги

4159,6

466,9

1101,9

1422,4

1168,5

5540,5

385,5

843,9

440,2

3870,9

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги автомобільного транспорту

2555,1

446,9

584,1

825,0

699,1

822,0

89,7

506,9

77,4

148,1

інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

1

1

1

1

18,8

3,7

5,1

5,6

4,4

Послуги, пов’язані з подорожами

79,8

23,8

10,5

30,6

14,9

774,3

86,4

78,9

518,7

90,3

Послуги з будівництва

534,2

119,6

158,0

127,2

129,5

Послуги зі страхування

1

1

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1

1029,3

229,1

445,7

176,2

178,4

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

13491,5

2953,8

3409,2

3436,0

3692,5

982,0

219,5

237,6

277,8

247,1

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телекомунікаційні послуги

5,8

1

1,1

4,2

1

комп’ютерні послуги

12862,3

2816,3

3216,3

3273,5

3556,2

972,9

218,3

235,9

272,5

246,2

інформаційні послуги

629,2

137,5

192,9

162,6

136,3

1

1

1

1

1

Ділові послуги

1285,5

137,4

120,7

327,0

700,4

4293,3

986,0

1083,2

1229,4

994,7

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професійні та консалтингові послуги

830,4

1

1

249,2

557,3

1962,9

825,7

284,9

466,6

385,7

наукові та технічні послуги

297,6

1

1

1

1

883,8

56,9

331,7

249,2

246,0

послуги операційного лізингу

1

1

1

809,0

8,1

309,9

307,7

183,4

послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

1

1

385,7

1

1

1

1

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1

1

Державні та урядові послуги

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.