Архів: 2018 2017

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
в Житомирській області у січні–вересні 2018 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в Житомирській області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.

425736,3

366340,5

59395,8

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.

226691,9

187846,3

38845,6

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

6255,8

5791,3

464,5

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

2567,5

2422,4

145,1

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів
(зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

–3902,1

+7054,0

–10956,1

з них

курсова різниця2

–3902,1

–3929,5

+27,4

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.10.

226478,1

198269,2

28208,9

Боргові інструменти
(заборгованість за кредитами та позиками, зобовязання за торговими кредитами та інші зобовязання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.

199044,4

178494,2

20550,2

на 01.10.

191870,2

171674,1

20196,1

Прямі інвестиції нерезидентів в Житомирській області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.10.

418348,3

369943,3

48405,0

_____________

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування» визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

Довідково:

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Житомирській області на одну особу населення на 01.10.2018 – 183,1 доларів США.