Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель
(нове будівництво) по містах обласного значення та районах

у 2018 році

за січень–вересень 2018 року

за січень–червень 2018 року

за січень–березень 2018 року