Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

 7687643

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

865029

11,2

коштів місцевих бюджетів

1826747

23,8

власних коштів підприємств та організацій

4002916

52,1

кредитів банків та інших позик

645401

8,4

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

231869

3,0

інших джерел фінансування

115681

1,5