Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–вересні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

4046787

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

258104

6,4

коштів місцевих бюджетів

603615

14,9

власних коштів підприємств та організацій

2761127

68,2

кредитів банків та інших позик

247854

6,1

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

131726

3,3

інших джерел фінансування

44361

1,1

___________

Примітка.

Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.